Koncepcja metody Kwadrat 9 Ganna

Wynalezienie metody Kwadrat 9 przypisuje się Williamowi Delbertowi Gannowi, słynnemu traderowi z pierwszej połowy XX wieku, którego biografia jest owiana tajemnicami nie mniej niż jego dziedzictwo. Oszuści na rynku Forex uwielbiają opowiadać naiwnym prostakom fikcji o tym, jak William Gunn zarobił od zera 50 milionów dolarów na giełdzie, a rentowność jego transakcji czasami osiągała 4000 procent rocznie. „Tajemniczy trader”, „niedościgniony inwestor”, „mistrz spekulacji”, „strażnik świętych tajemnic” – każdy szanujący się ewangelista pisze takie epitety temu patriarchowie.

Koncepcja metody Kwadrat 9 Ganna

Podstawowy widok „Kwadratu 9” Ganna 

Sama figura „Kwadrat 9” wygląda jak piramida (jeśli spojrzysz na kwadrat z góry). Punktem odniesienia jest mały centralny kwadrat, składający się z jednej komórki pod numerem 1 – jest to szczyt piramidy. Co więcej, od tego szczytu idzie spirala komórek o rosnących liczbach o jedną jednostkę.

Kwadrat 9 ma taką nazwę, ponieważ pełny obrót cyklu na górze kończy się na 9.

Jakie jest praktyczne znaczenie Kwadratu 9 Williama Ganna?

Pierwotny pomysł przestrzega świętej geometrii, którą trader wyprowadził ze struktury tekstu biblijnego i zastosował w swoich słynnych „teoriach”: tak zwany kąt 1×1, odpowiadający 45 stopniom, działa jak przełom jednostek: dobro i zło, wzrost i upadek, wschód i zachód słońca itp.

W handlu główny kąt Ganna (1×1) odpowiada pełnowartościowemu trendowi wzrostowemu. Pozostałe kąty (1×2, 1×4, 1×8 itd.) służą jako poziomy wsparcia i oporu podobne do poziomów Fibonacciego.

Metoda Kwadrat 9 Ganna

Koncepcja metody Kwadrat 9 Ganna

Podczas pracy z Kwadratem 9 Ganna będziemy musieli obliczyć stopnie kątów. Obliczymy te stopnie na podstawie różnych metod określania cyklu kwadratu 9.

Istnieją tak zwane małe cykle Kwadratu 9. W książce kwadrat ten nazywa się Figurą 9. Znaczenie go jest takie, że odległość między ukośnymi kwadratami liczb nieparzystych i ukośnymi kwadratami liczb parzystych wynosi 1. I ta ścieżka zawiera 1/4, 1/2 i 3/4 części (patrz rysunek poniżej).

Jeśli narysujemy przekątną przez kwadraty liczb parzystych i nieparzystych (o których mówiliśmy powyżej), otrzymamy następujące: biorąc punkt odniesienia początku cyklu na przekątnej liczby nieparzystej (na poniższym rysunku jest to lewy dolny róg) i koniec odniesienia na przekątnej liczb parzystych (na rysunku jest to prawy górny róg), wówczas możemy przedstawić ścieżkę przechodzącą zgodnie z ruchem zegara od początku do punktu końcowego jako cały cykl (ponieważ przejdziemy dokładnie jedną jednostkę – najpierw ¼ ścieżki, następnie ½ ścieżki, następnie ¾ i na końcu 1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *