Czym są Wstęgi Bollingera?

Wstęgi Bollingera to popularne narzędzie w handlu na Forex, które jest stosowane w celu oceny zmiany cen. Jest oznaczone jako narzędzie podążające za trendem, które wykorzystuje trzy linie: linię środkową, linię górną i linię dolną. Linię te rejestrują odchylenie ceny od podstawowej wartości.

Po uruchomieniu, Wstęg Bollingera przybierają na wykresie kształt „koperty”, która służy do oceny, czy cena rośnie, czy spada. Zmienność jest odzwierciedlona na wykresie i zwykle wygląda to jako dwie linii które odchylają się od linii środkowej. Linii albo się przyciągają się, lub rozszerzają — to całkowicie zależy od ruchu cenowego.

Czym są Wstęgi Bollingera?

Jak czytać Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera to trzy linie:

  • 1 SMA (linia środkowa)
  • 2 Kanały cenowe (górna i dolna linia)

Linia środkowa wykorzystuje prostą średnią ruchomą za 20 dni, dwie pozostałe linii demonstrują standardowe odchylenia ceny poprzez dzienne ceny zamknięcia.

Zmienność rynku znajduje odzwierciedlenie w luce między dwoma liniami od linii środkowej. Ponieważ zmienność znajduje odzwierciedlenie w liniach, gdy one rozszerzają się, tym bardziej zmienny jest rynek; i odwrotnie, linię przyciągają się, gdy cena staje się mniej niestabilna.

Obliczanie Wstęg Bollingera

Aby obliczyć Wstęgi Bollingera, należy wykonać kilka kroków. Po pierwsze, aby uzyskać wartość linii środkowej (np. 20-dniowego SMA), dodaj ostatnie 20 dziennych cen zamknięcia, a następnie podziel ją przez 20.

Aby uzyskać wartość dwóch pozostałych linii, wykorzystaj równianie poniżej:

*Linia środkowa = 20 dzienna prosta zmiana ruchu (SMA)

*Górna linia = 20 dzienny SMA  + (20 dzienne standardowe odchylenie ceny X 2)

*Dolna linia = 20 dzienny SMA  – (20 dzienne standardowe odchylenie ceny X 2 )

Różne papiery wartościowe używają różnych ustawień zmiennych, ale inwestorzy zwykle używają 20-dniowego SMA. Inni inwestorzy wolą korzystać z EMA.

Wstęgi Bollingera: podsumowanie uwag

  • Gdy Wstęgi Bollingera przyciągają się w kierunku centrum to demonstruje, że zmienność rynku jest niska.
  • Gdy linia środkowa przekroczy zakres wstęg, kontynuacja trendu jest zwykle silną implikacją.
  • Kiedy nowe wzloty i upadki cen pojawiają się poza linią, a po nich wzloty i upadki pojawiają się w środku, zwykle sygnalizuje to o zbliżającym się odwróceniu trendu.
  • Jeśli ruch cen ma miejsce po jednej stronie linii, a następnie dzieje się po drugiej stronie, jest to dobra podstawa do decyzji handlowych.
  • Gdy cena jest bliższa górnemu pasmowi, oznacza to sytuację wykupienia na rynku. Gdy cena jest bliższa dolnemu pasmowi, oznacza to stan wyprzedania na rynku.
  • Formowanie się M-wzorów weryfikuje ceny osiągające nowe maksima.
  • Formowanie się M-wzorów pokazuje osiągnięcie nowych niskich cen.
  • Chociaż interpretacja Wstęg Bollingera może zależeć od każdego inwestora, zwykle inwestorzy decydują się na zakup, gdy cena zbliża się do niższego pasma Bollingera

Pamiętaj o tych wszystkich notatkach, gdy korzystasz ze strategii handlowej Wstęgi Bollingera czyli Bollinger Band. Po zapoznaniu się z nią, a korzystanie z tej metody w handlu będzie łatwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *