Home / Forex / Wskaźnik wstęgi Boilingera – wyjaśnienie

Wskaźnik wstęgi Boilingera – wyjaśnienie

Wstęgi Boilingera są jednym z narzędzi analizy technicznej, wykrywającym zmienność między parą walut bądź towarów. Ustalają one wskaźniki wykupienia I wyprzedaży, pozwalają  monitorować breakouty, I są używane w celu śledzenia trendów.

Można nanieść je bezpośrednio na wykres, przeanalizować rynek I poszukać sygnałów handlowych.

Image result for bollinger bands

Górna wstęga to poziom wysoki lub drogi. Kiedy cena zbliża się do tego poziomu, sugeruje to, że zabezpieczenia są zbyt drogie. W chwili, gdy dosięgnie and górnej wstęgi, sugeruje to szansę na  wykupienie, uruchamiając sygnał “sprzedaj”.

Dolna wstęga ioznacza poziom niski bądź tani. Kiedy cena zbliża się do tego poziomu, sugeruje to, że zabezpieczenia są zbyt tanie. Kiedy dochodzi do kontaktu z dolną wstęgą, sugeruje to wyprzedaż, uruchamiając sygnał “kup”.

 Czym jest wskaźnik wstęg Boilingera

Wskaźnik wstęg Boiingera to pewien rodzaj wskaźnika średniej ruchomej, ale z dwoma dodatkowymi wstęgami, które rejestrują odchylenie ceny od rzeczywistego poziomu zabezpieczenia. 

Używa on odchylenia standardowego, by wyliczyć zmienność ceny. W przeciwieństwie do innych wskaźników, które wykorzystują poziomy wsparcia I oporu, wstęgi Boilingera zmniejszają się lub powiększają w zależności od zachowania ceny rynkowej. 

 Jak wykorzystywać wstęgi Boilingera

Wskaźnik wstęg Boilingera ma trzy linie: 

  • postać wykładniczą średniej ruchomej (środkowa linia)
  • dwa kanały cenowe pod I nad sobą (dolna oraz górna wstęga)

Środkowa linia wykorzystuje 20-dniową prostą średnią ruchomą (SMA) cen. Natomiast wstęgi dolna I górna służą ustaleniu odchylenia standardoowego ceny. 

Zmienność rynku wyrażona jest przestrzenią między dolną I górną ceną. Kiedy rynek jest bardziej zmienny, poszerza się ona, kiedy mniej – zawęża.

Jak obliczyć wstęgi Boilingera

Każda z linii ma jakąś funkcję, dlatego też każdą trzeba wziąć pod uwagę przy kalkulacji, aby otrzymać rzeczywisty wynik.

 Kalkulator wstęg Boilingera

C:\Users\ljpangandaman\Pictures\bolllinger.png

* Średnia linia – 20-dniowa prosta średnia ruchoma
* Górna Wstęga – 20-dniowa SMA + (20-dniowe odchylenie standardowe ceny x2)
* Dolna Wstęga – 20-dniowa SMA – (20-dniowe odchylenie standardowe ceny x2)

Uwaga: Aby wyliczyć środkową linię, czyli 20-dniową SMA, dodaj ceny zamknięcia z ostatnich 20 dni I podziel je przez 20.

 Co mówią nam wstęgi Boilingera

Przeestrzeń między nimi reprezentuje zmienność rynku. Rozszerza się, gdy rynek staje się niestabilny I zwęża, gdy taki nie jest.

Zwężenie następuje gdy obydwie wstęgi zapadają się ku środkowi. Wskazuje to, że wkrótce może dojść do breakoutu.

Odbicie następuje wtedy, gdy środkowa linia zbliża się do górnej wstęgi, a następnie się od niej “odbija”. Iwskazuje to na zniesienie. 

Image result for bollinger bands

 Ograniczenia wstąg Boilinger

Wstęgi Boilingera nie zawsze poprawnie interpretują psychologię rynkową, ponieważ służą one jedynie obserwacji cen, a nie przewidzeniu ich zachowania. 

Z powodu tych ograniczeń, o wiele bardziej przydatne stają się w połączeniu z innymi wskaźnikami, na przykład wskaźnikiem siły względnej (RSI) czy wskaźnikiem konwergencji/rozbieżności średniej ruchomej (MACD). 

 Jakich wskaźników powinno się używać z Wstęgami Boilingera

Używając połączenia wstęg Boilingera oraz RSI: kiedy cena zbliży się do górnej wstęgi, a wskaźnik RSI wyniesie 70, zasugeruje to, że zabezpieczenia są zbyt drogie, uruchamiając sygnał “Sprzedaj”.

Odwrotnie, jeśli cena zbliży się do dolnej wstęgi a wskaźnik RSI wyniesie 30, zasugeruje to, że zabezpieczenia są zbyt tanie, uruchamiając sygnał “kup”.

Używając kombinacji wstęg Boilingera oraz MACD: możemy ustalić, kiedy podwyżki I obniżki cen lub pary towaru pozostaną w mocy, a kiedy po jakimś czasie przeminą. 

 Podsumowanie

Wstęgi Boilingera przydają się do analizy trendów, ponieważ reagują na zmiany cen. Korzystają z historycznych danych na temat zmiany cen bądź pary towarów I na tej podstawie formułują ustalenia dotyczące rynku. Jednakże, ponieważ są one reaktywne, warto jest wykorzystać Wstęgi Boilingera ze wskaźnikami, które przewidują zmiany na rynku, aby pozyskać silną strategię dla całego naszego planu inwestycyjnego.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.