Home / Forex / co to jest przeciętne wynagrodzenie: Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie GUS podał dane za lipiec Infor.pl

co to jest przeciętne wynagrodzenie: Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie GUS podał dane za lipiec Infor.pl

co to jest przeciętne wynagrodzenie

Przyjmijmy, że wszyscy pracownicy szeregowi zarabiają po 4000,00 zł brutto, natomiast kierownik otrzymuje ,00 zł brutto. Już w sobotę, 23 września, w życie wejdą przepisy nakładające na właścicieli bankomatów obowiązek zaopatrzenia ich w dodatkowe zabezpieczenia. Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nakazuje, by 40 procent bankomatów w Polsce było wyposażonych w specjalne systemy barwienia, które są bardzo kosztowne. W efekcie pierwsze urządzenia zaczęły znikać z polskich ulic.

co to jest przeciętne wynagrodzenie

I nie jest to całkiem nieprawdziwe założenie. Dlatego, że średnia krajowa wyliczana jest w specyficzny sposób. W tym artykule przeczytasz, jak dokładnie w Polsce wylicza się przeciętne wynagrodzenie, również miesięczne oraz ile wynosiło ono w ostatnich latach, zarówno brutto, jak i netto. W rozpatrywanym przypadku wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 1018,74 zł. Na koniec 2022 roku szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce wyniosła około 6,5 biliona złotych. Oznacza to wzrost o 12,6 procent rok do roku.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. W swoich artykułach porusza tematy związane z szukaniem pracy, tworzeniem skutecznych CV i listów motywacyjnych oraz przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych. Pisząc, kieruje się wiedzą z zakresu psychologii i socjologii.

Tyle są warte mieszkania w Polsce. Duży wzrost

Zawierała ze sobą zarówno nieoczekiwane wyzwania, jak i nieznane wcześniej możliwości dla osób poszukujących pracy. Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. Rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Taki obowiązek spoczywa również na studentach – przypomina ZUS. © Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone.

  • Oznacza to wzrost o 10,4 procent rok do roku.
  • Średnia krajowa obejmuje więc zarówno najlepiej zarabiających, jak i tych o najniższych dochodach (stąd wielu osobom może wydawać się zbyt wysoka lub zbyt niska).
  • W swoich artykułach porusza tematy związane z szukaniem pracy, tworzeniem skutecznych CV i listów motywacyjnych oraz przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych.
  • Zawierała ze sobą zarówno nieoczekiwane wyzwania, jak i nieznane wcześniej możliwości dla osób poszukujących pracy.

Analiza danych przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju wskazuje na przeważającą tendencję wzrostową, zauważalną z miesiąca na miesiąc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku przedstawia poniższa tabela. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. Wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6% względem lutego 2022 r. Podkreślenia przy tym wymaga, że odsetek zatrudnienia również uległ zmianie i wyniósł o 0,8% więcej aniżeli rok wcześniej. Średniej krajowej najczęściej korzysta się ze wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego, jakim jest przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne wynagrodzenie 2022 (miesięczne) – netto i brutto

W sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2023 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. Również w tym okresie możemy dostrzec zauważalny wzrost średniej krajowej brutto w porównaniu z lutym 2023 r. – przeciętna płaca wynosiła 7065,56 zł, co oznacza różnicę wynoszącą 6,3%. Najwyższa wartość przeciętnego wynagrodzenia w lipcu 2023 r.

co to jest przeciętne wynagrodzenie

Pracownik świadczący pracę w miejscowości swojego zamieszkania może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 5430 zł netto. Czterodniowy tydzień w pracy w Polsce jest możliwy, ale nie we wszystkich branżach – tak uważa profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana. Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli w swoich rozliczeniach z klientami uwzględnić 12-procentową obniżkę rachunku za energię – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie około 120 złotych. Francuski rząd opracował plan walki z ubóstwem. Organizacje społeczne uznają rozwiązania proponowane w “Pakcie Solidarności” za niewystarczające, w sytuacji gdy 15 procent Francuzów żyje w biedzie.

Przyczyniły się do tego rosnąca powierzchnia zasobu mieszkań oraz ceny transakcyjne. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Stopy procentowe NBP we wrześniu spadły o 75 punktów bazowych. “Biuro prasowe NBP informuje, że ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej zgodnie z zapowiedzią została dokonana przy inflacji rocznej poniżej 10 procent” – napisali przedstawiciele banku centralnego w mediach społecznościowych.

Obliczenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne

Jej misją jest pomóc Ci znaleźć pracę i osiągnąć satysfakcję zawodową. Twój list motywacyjny napisze się sam — jeśli skorzystasz z kreatora listu motywacyjnego LiveCareer. Wybierz profesjonalny szablon, odpowiedz na kilka prostych pytań, a program jednym kliknięciem wygeneruje dla Ciebie profesjonalny list do pracy. Otwórz zakładkę Bank Danych Lokalnych, wybierz interesujący Cię rok, a następnie znajdź sekcję Wynagrodzenia i świadczenia społeczne. Później możesz dalej zawęzić swoje poszukiwania.

We wtorek w Lotto nie padła główna wygrana. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 19 września 2023 roku. Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę na anomalię na rynku paliwowym w Polsce. “Mimo osłabienia złotego do dolara oraz istotnych wzrostów cen ropy naftowej, ceny na pylonach spadają” – wskazali. Ekonomiści postanowili sprawdzić alternatywny scenariusz dla inflacji, “gdyby ceny paliw podążały dobrze utartymi schematami”. “Zatrudnienie nie zaskoczyło analityków i wzrosło o skromne 0,1 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym liczba etatów wzrosła o 0,9 tys., co oznacza kontynuację stagnacji zatrudnienia” – dodali przedstawiciele Banku Pekao.

Dla wielu wartość średniej pensji jest bowiem wskaźnikiem niewiarygodnym i zupełnie nieodzwierciedlającym rzeczywistości rynku pracy. Sceptycy wskazują przede wszystkim na brak możliwości uzyskania kompletnych danych, zaznaczając przy tym, że wciąż duża liczba pracowników zatrudniana jest na podstawie tzw. Umów śmieciowych czy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Ponadto przy obliczaniu wysokości przeciętnego wynagrodzenia możliwe jest stosowanie wielu różnych metodologii, przez co ostateczne wyniki nie zawsze się ze sobą pokrywają. Czym jest przeciętne wynagrodzenie i na jakim poziomie aktualnie się kształtuje? Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2023 r.

  • Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z informacją o rzekomej konieczności dokonania aktualizacji danych.
  • Ile wynosi średnia krajowa za marzec 2023 r.
  • Osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co oznacza wzrost o 1,8 proc.
  • We wtorek w Lotto nie padła główna wygrana.
  • Mając na uwadze wskaźnik inflacji wynoszący 14,7% względem kwietnia 2022 r., wartość nabywcza uzyskiwanych płac – mimo jej nominalnego wzrostu – spadła.

Wielka Brytania rozważa opóźnienie wprowadzenia zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i silnikami Diesla – poinformował portal stacji BBC. Zakaz miałby wejść w życie od 2035 roku, pięć lat później niż planowano. Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Bank BNP Paribas. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z informacją o rzekomej konieczności dokonania aktualizacji danych. Pandemia COVID-19 bez wątpienia zmieniła krajobraz rynku pracy na całym świecie.

Archiwum – Wynagrodzenie przeciętne

Średnie wynagrodzenie nie obejmuje prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnionych na podstawie B2B, umów zlecenia i umów o dzieło oraz pracowników administracji publicznej. Na pewno pamiętasz z lekcji matematyki, jak wylicza się średnią arytmetyczną — dodaje się wszystkie liczby z danego zbioru i uzyskany wynik dzieli przez ich liczbę. Przeciętne wynagrodzenie to właśnie średnia arytmetyczna zarobków zatrudnionych w kraju. W poniższej publikacji wskazujemy jak od początku 2024 r. Zmieniały się pensje podatników oraz podajemy wartość netto bieżących wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. W przedsiębiorstwie DOM-BUD jest zatrudnionych 10 osób, z czego 9 osób to pracownicy szeregowi, natomiast pozostała osoba jest kierownikiem.

Zaobserwowano jego minimalny spadek o 0,1%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do lipca 2022 r. Odchodząc od sporów statystycznych, zobaczymy, jak kształtowało się w Polsce w ostatnich latach przeciętne wynagrodzenie netto i brutto. Przeciętne wynagrodzenie to inaczej średnia krajowa. Jest to podstawowy miernik poziomu zarobków w Polsce. Oblicza się je, dzieląc sumę zarobków wszystkich pracowników, którzy pozostają w stosunku pracy przez ich liczbę.

Znajdziesz na niej informacje o poziomie płac nie tylko w całym kraju, ale również w mniejszych jednostkach administracyjnych — gminach i powiatach. W rozpatrywanym przypadku podstawa opodatkowania wynosi 6162 zł. Przyjmując założenie, że pracownik jest osobą świadczącą pracę w miejscowości, w której mieszka to kwota kosztów uzyskania przychodu będzie ustalona w wysokości 250 zł. Na podstawie wskazanych wyżej danych można zauważyć wahania wysokości średniego wynagrodzenia.

Wystąpiła w sekcji Górnictwo i wydobywanie (14933,27 zł), a najniższa w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5452,25 zł). Zdaniem analityków GUS wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw spowodowany był, m.in. W sierpniu 2023 roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 5,2 procent, w porównaniu z 5,3 procent w lipcu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 9,1 procent. Dla całej Unii Europejskiej roczna stopa inflacji w sierpniu wyniosła 5,9 procent, w porównaniu do 6,1 procent w lipcu i 10,1 procent rok wcześniej.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w minionym miesiącu wyniosło 7485,12 zł, co oznacza wzrost o 10,4 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej to szerszy wskaźnik. Dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw dotyczy jedynie pracowników firm, które zatrudniają powyżej 9 osób. U osoby osiągającej wynagrodzenie z pracy świadczonej w miejscowości jej zamieszkania oznacza to płacę na poziomie 5329,89 zł netto. Zestawiając wskaźnik GUS za analogiczny okres minionego roku, średnia krajowa wzrosła o niemalże 12%.

Firma ABB zapowiedziała, że w końcem 2024 roku zamierza wygasić produkcję w fabryce w Kłodzku. W zakładzie jest zatrudnionych kilkaset osób. Ekonomiści mBanku wskazali, że nowe dane dotyczące płac są gorsze od oczekiwań. “Roczna nominalne na poziomie 10,4 proc. r/r oznacza, że płace realne znów poniżej 0. Ale na chwilę, nie spodziewamy się by regularnie tam przebywały” – zaznaczyli. Jeśli interesują Cię bardziej szczegółowe dane na temat średniego wynagrodzenia, powinieneś zaprzyjaźnić się ze stroną Głównego Urzędu Statystycznego.

“Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 7485 złotych. Na wynikach ciążył spadek wynagrodzeń w górnictwie i energetyce. Nisko rosły też pensje rolników i leśników” – czytamy we wpisie PIE w serwisie X (dawniej Twitter). W lipcu 2023 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6513,7 tys. Oznacza to, że pozostało na poziomie zbliżonym do odnotowanego miesiąc wcześniej. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 sierpnia 2023 r. W sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2023 r. Wiele osób sądzi, że przeciętne wynagrodzenie tak naprawdę nie oddaje zbyt dobrze realnej sytuacji finansowej polskich pracowników.

Obliczenie miesięcznej kwoty zaliczki na podatek

Po raz pierwszy od przeszło roku, wskaźnik średniej krajowej zaczął doganiać doskwierającą podatnikom inflację. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za czerwiec 2023 r. Składki na ubezpieczenie społeczne pokrywane są przez pracownika jak i pracodawcę. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę opłaca obowiązkowe składki ZUS (z wyłączeniem składki zdrowotnej) w wysokości 13,71% względem przychodu (wynagrodzenia w wartości brutto). Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) zwrócił uwagę, że “w lipcu tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło z 11,9 do 10,4 proc.”.

W połowie przyszłego tygodnia sprzedawcy prądu na swoich stronach internetowych poinformują klientów o tym, w jaki sposób skorzystać z 12-procentowych obniżek cen za prąd – wynika z rozporządzenia w tej sprawie. Dodatkowa informacja trafi do nas także w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obniżyła się też dynamika zatrudnienia – z 0,2 proc. “Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosła do poziomu 6,51 mln. Niższy wzrost zatrudnienia to efekt ograniczania rekrutacji. Stopa bezrobocia pozostaje niska” – dodali analitycy. Ponadto na stronie GUS sprawdzisz również przeciętne wynagrodzenie w kolejnych miesiącach, a nie tylko latach i kwartałach danego roku. Wzrosła najniższa krajowa, czyli najmniejsza kwota, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.