Home / Forex / co to jest rolowanie na giełdzie: Rolowanie czym jest, czego dotyczy i jak się je przeprowadza

co to jest rolowanie na giełdzie: Rolowanie czym jest, czego dotyczy i jak się je przeprowadza

co to jest rolowanie na giełdzie

Istotna jest przyjęta strategia i podejmowane decyzje, dotyczące posiadanych w portfelu walorów. Rolowanie to proces, który prowadzi do przedłużenia terminu ważności poszczególnych instrumentów finansowych. Często mówi się o nim w kontekście kontraktów terminowych, jednak rollover stosowany jest także w przypadku obligacji czy kontraktów na różnice kursowe (CFD). Rolowanie to odnawianie, przedłużanie, ale również odroczenie terminu płatności (w przypadku obligacji). To działania o charakterze technicznym przeprowadzane na giełdzie czy rynku Forex. Dzień rolowania to moment, w którym wygasają całe serie kontraktów terminowych — inwestorzy muszą podjąć decyzję, czy rozliczą inwestycję, czy też dokonają rolowania.

co to jest rolowanie na giełdzie

Jak widać, dużo ryzykują emitenci podejmujący rozmowy na temat rolowania obligacji dopiero po upływie terminu ich wykupu. Zarówno rolowanie kontraktu, jak i zamykanie pozycji są elementami ryzyka giełdowego i nikt nie da jednoznacznej odpowiedzi, co jest korzystniejsze. Każdy inwestor obiera swoją strategię, wynika ona z wiedzy i analiz a czasem odrobiny przeczucia. Traderzy, którzy widzą, że ich pozycja przynosi zysk, na ogół decydują się poczekać na rolowanie kontraktów. Inwestorzy na rynku Forex mogą wykorzystać Rollover, aby spróbować zarobić pieniądze dzięki odsetkom uzyskanym z przetrzymania pozycji do następnego dnia.

Rolowanie kontraktów Co to jest Rollover?

Ich wycena jest bardzo transparentna, ale instrumenty te są objektem comiesięcznych (lub cokwartalnych) “rolowań”. Kontrakty terminowe na których opieramy wycenę naszych CFD na indeksy czy surowce wygasają w terminie miesiąca lub trzech. Usługa TMS Stocks (przyjmowanie i przekazywanie zleceń) oferowana jest w ramach sprzedaży krzyżowej wraz z usługą TMS Connect (wykonywanie zleceń).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Zanim inwestor wyśle świadectwo depozytowe powinien domagać się otrzymania konkretnych propozycji ze strony emitenta. Należy uważnie ocenić, czy to, co proponuje emitent, zapewnia taki sam poziom bezpieczeństwa, jak dotychczas posiadane obligacje. Hipoteką na nieruchomości, a dla nowej emisji obligacji nie przewiduje się adekwatnego zabezpieczenia, jest to okoliczność, która nie przemawia za rolowaniem.

Rolowanie dotyczy również takich instrumentów finansowych jak opcje. Trzeba pamiętać, że jest to instrument pochodny, a jego wartość zależy od wartości waloru bazowego, którym w tym przypadku często są akcje, indeksy lub surowce. Rolowanie to po prostu modyfikacja pozycji — może być spowodowana np. Nadchodzącym terminem wygaśnięcia opcji, ale również zmianą ceny instrumentu bazowego (niekorzystną). Procedura rollover prowadzi do zamknięcia i jednoczesnego otwarcia pozycji — zmieniają się parametry, jednak strategia zostaje utrzymana. Miało miejsce nadzwyczajne rolowanie na kontraktach WTI i Brent.

Potocznie nazywa się tak każdy trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia, kiedy to następują największe zmiany na giełdach i m.in. Niektóre platformy pozwalają na wykonanie automatycznego rollover. Pieniądze będą dodawane lub odejmowane z Twojego konta, w oparciu o różnicę między stawkami starego i nowego kontraktu. Proces ten jest tak skonstruowany, że kapitał pozostaje niezmieniony.

co to jest rolowanie na giełdzie

Niestety w wielu przypadkach rolowanie pozycji odbywa się na debet, czyli inwestor musi ponieść dodatkowe koszty. Często jest to jednak opłacalne, gdyż dobrze wykonane rolowanie przenosi całą pozycję inwestora w zakres potencjalnego zysku, co byłoby poza zasięgiem, gdyby pozostał przy pierwotnej konfiguracji. Rolowanie opcji, czy to pojedynczej, czy też użytego spreadu, kosztuje.

Dlaczego XTB musi rolować CFD?

Ma na celu ograniczenie ryzyka spadku ceny aktywnego kontraktu poniżej zera (jak to miało miejsce w przypadku majowej serii kontraktów 2020). Spadek ceny poniżej 0$ prowadzi do całkowitego załamania płynności, co może skutkować niemożnością zrolowania pozycji na kontrakt najbliższej serii. Takiej sytuacji doświadczyło wielu traderów rynku terminowego, co ostatecznie doprowadziło do spadku ceny ropy do nawet -$40 za baryłkę. W przypadku wykupu z pominięciem KDPW, zastrzeżenia budzi praktyka nakłaniania inwestorów do wysłania emitentowi świadectwa depozytowego. Wnioskując o przekazanie takiego świadectwa, emitent powinien wyjaśnić, do czego będzie ono potrzebne oraz czy i ewentualnie kiedy zostanie ono zwrócone.

Inwestor chce utrzymać pozycję do końca miesiąca, ale 18 września jest Dzień Trzech Wiedźm, tzn. Trader może zamknąć pozycję i kupić nową w kontrakcie z kolejnej sesji albo poczekać na rolowanie kontraktu. Rolowanie kontraktu CFD ma zazwyczaj miejsce około północy na 1 dzień przed Dniem trzech wiedźm. Tę informację warto zweryfikować, ponieważ czasem zdarzają się przesunięcia z przyczyn wewnętrznych brokera albo wynikające z sytuacji rynkowej.

Zadaniem naliczania punktów swap przy rolowaniu kontraktu jest wyrównanie różnic wynikających ze zmiany cen serii kontraktów. Ostatecznie suma zysków i strat bilansuje się i wynosi zero, zatem kapitał pozostaje taki sam jak przed rolowaniem. Rolowanie kontraktu CFD to automatyczne działanie domu maklerskiego, które pozwala inwestorowi przejść na kolejną serię kontraktu z zachowaniem pozycji otwartej. Oznacza to, że trader, który ustalił dla siebie dłuższy horyzont na inwestycję, może w sposób ciągły „trzymać pozycję”, bez konieczności sprzedawania kontraktu i kupowania kolejnego z następnej serii. Zabezpieczając zysk rolujemy opcję na kredyt, co oznacza, że kupujemy tańszy kontrakt niż sprzedajemy.

Jeżeli cena aktywacji zlecenia ustalona przez klienta mieści się w luce związanej z rolowaniem, zlecenie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć takiej sytuacji należy usunąć zlecenia oczekujące przed zakończeniem sesji giełdowej danego instrumentu w dniu rolowania. Innymi słowy, jeśli inwestor złoży zlecenie oczekujące w zakresie luki rolowania, może ponieść stratę, jednak sam proces rolowania jest bezkosztowy. Wygasanie kontraktów to elementarz każdego tradera, który inwestuje na rynku regulowanym. Jeśli inwestor chce nadal utrzymywać swoją pozycję na futures, jest zmuszony do „przesiadki” na kolejną serię. Oznacza to nic innego jak zamknięcie pozycji na jednej serii i otwarcie jej ponownie na kolejnej serii, z dalszym terminem realizacji.

Równanie rollover może być źródłem długoterminowych zysków dla day traderów forex. Aby obliczyć punkty swapowe, traderzy dzielą kurs terminowy przez kurs spot danej pary walutowej wyrażony w pipsach. Inwestorzy wykorzystują parytet stóp procentowych do obliczania swoich zysków. Sugeruje to, że inwestowanie w różne waluty przyniesie zabezpieczone zyski, które będą równe, niezależnie od stóp procentowych tych walut.

Procedurę tę przeprowadza się w dowolnym momencie, jednak przed wygaśnięciem terminu kontraktu. Warto również pamiętać, że na giełdach funkcjonuje pojęcie dnia rolowania — to moment specjalnie wyznaczony do tego rodzaju działań, dlatego też można zaobserwować w tym czasie niemały ruch na nowych kontraktach. Kontrakty futures, inaczej zwane derywatami, posiadają konkretny termin wygaśnięcia. Dla porównania, kontrakty futures na indeksy wygasają nieco rzadziej, bo co 3 miesiące. Zatem w roku mamy aż 12 nowych serii kontraktów na ropę oraz 4 serie kontraktów na niemiecki index DAX. Warto zatem wpisać sobie do kalendarza te terminy, mimo, że inwestujemy w CFD.

Im gorzej tym lepiej. Czy tym razem ta zasada sprawdzi się na giełdzie?

Oznacza to, że inwestor może „trzymać pozycję” długoterminowo, bez konieczności sprzedawania kontraktu i kupowania kolejnego z następnej serii. CFD odwzorowują notowania kontraktów terminowych, których konstrukcja jest nieco bardziej złożona. Jeśli więc inwestujemy na rynku nieregulowanym, powinniśmy przynajmniej wiedzieć skąd bierze się przysłowiowa „rolka”, co oznacza i jakie niesie ze sobą konsekwencje.

  • Jeśli trader nie zrobi całej tej operacji, wówczas jego pozycja zostanie automatycznie zamknięta w momencie wygaśnięcia danej serii futures.
  • W skrócie, rolowanie jest czysto techniczną operacją, która gwarantuje, że kontrakty różnic kursowych (CFD), którymi można handlować na platformie XTB, zawsze odzwierciedlają warunki rynkowe w najlepszy możliwy sposób.
  • Niestety w wielu przypadkach rolowanie pozycji odbywa się na debet, czyli inwestor musi ponieść dodatkowe koszty.
  • Często jest to jednak opłacalne, gdyż dobrze wykonane rolowanie przenosi całą pozycję inwestora w zakres potencjalnego zysku, co byłoby poza zasięgiem, gdyby pozostał przy pierwotnej konfiguracji.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej

“Disneyland się skończył”. Idzie trudny czas dla inwestorów

Można się spotkać także z określeniami FX Market albo Foreign Exchange Market, oznaczającymi dokładnie to samo. Forex jest najważniejszym rynkiem, przez który przepływa światowa ekonomia – biorą w nim udział rządy, korporacje, banki centralne i inwestorzy prywatni. Inwestorzy giełdowi umiejętnie zarządzający ryzykiem ustawiają zlecenia oczekujące, które automatycznie zadziałają w sytuacji osiągnięcia oczekiwanego zysku lub poniesienia maksymalnej straty. Dla przykładu mając otwarty spread diagonalny, można rolować tylko krótką opcję, aby w momencie wygaśnięcia nie zostać zmuszonym do jej wykonania lub gdy akcje rosną (lub spadają) poza przewidziany przez inwestora przedział. W pierwszym akapicie znajduje się definicja rolowania kontraktów CFD, która może wydawać się mało przystępna, dlatego tutaj ją rozwiniemy i wyjaśnimy krok po kroku.

Szczegółowa lista dat rolowań dla wszystkich instrumentów znajduje się w sekcji Informacje o rachunku/ Specyfikacja instrumentów na naszej stronie internetowej. Inwestowanie na rynkach finansowych nie jest proste i wymaga sporego zaangażowania inwestorów. To, czy osiągną zysk, w dużej mierze zależy od ich umiejętności i wiedzy. Rolowanie to jeden z terminów, które obowiązkowo każdy z inwestorów powinien poznać. Forex jest jedną z nazw międzynarodowego rynku walutowego, w ramach którego wymienia się waluty.

Należy bezwzględnie pamiętać, że po naliczeniu punktów swapowych (będących wynikiem bazy pomiędzy dwoma seriami kontraktów instrumentu bazowego), wartość rejestrów rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że zostanie przekroczony wymagany poziom depozytu. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od pozycji generującej najniższy wynik finansowy i będzie trwało do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu depozytu. Klienci powinni również dostosować swoje aktywne zlecenia oczekujące.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.