Home / Forex / co to jest sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2023 Krajowa Izba Gospodarcza

co to jest sprzedaż detaliczna: Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2023 Krajowa Izba Gospodarcza

co to jest sprzedaż detaliczna

W handlu hurtowym drugorzędne znaczenie mają takie aspekty jak lokalizacja czy wygląd sklepu oraz ekspozycja towarów. Sprzedawcy oferują bowiem zazwyczaj produkty z jednej tylko branży, które skupowane są przez klientów biznesowych w celu ich dalszej odsprzedaży. Z tego względu hurtownicy kładą większy nacisk na ilość towaru niż na jego jakość. Sprzedaż detaliczna uwzględnia również dane z jednostek prowadzonych przez agentów, nie uwzględnia natomiast wartości sprzedaży targowiskowej dokonanej przez sprzedawców uiszczających jedynie opłatę placową.

W ten sposób możesz zacząć swoją przygodę z handlem detalicznym i w każdej chwili połączyć go z działalnością hurtową. Takie rozwiązanie znajdziesz choćby w inteligentnym oprogramowaniu Sky-Shop. Mimo wszystko dla początkującego przedsiębiorcy zdecydowanie łatwiejsze okaże się rozpoczęcie sprzedaży detalicznej. Hurt wymaga bowiem znacznie większych nakładów finansowych, a tym samym konieczności poniesienia sporego ryzyka inwestycyjnego. Działalność polegającą na handlu detalicznym można natomiast otworzyć niemal bez kapitału. Sprzedaż hurtowa dotyczy udostępniania towarów takim klientom jak firmy przemysłowe czy sklepy detaliczne.

Jak wybrać najlepszą platformę sprzedażową B2B?

Przedsiębiorcy działający w tym sektorze pełnią więc funkcję pośredników pomiędzy hurtownikami a konsumentami. Nabywają produkty po cenach i w ilościach hurtowych, a odsprzedają w mniejszych partiach z uwzględnieniem swojej marży. Przedmiotem handlu detalicznego są z reguły niewielkie ilości produktów, przeznaczone do użytku własnego osoby kupującej. Zmiany w obrębie tego rodzaju sprzedaży są jednym ze wskaźników, które są brane pod uwagę podczas badania trendów w konsumpcyjnych wydatkach społeczeństw. Handel detaliczny to rodzaj sprzedaży, z którym większość z nas ma do czynienia na co dzień. Można powiedzieć, że sprzedaż detaliczna to ostatnie ogniwo na drodze produktu od linii produkcyjnej do domu klienta, czyli końcowy element obrotu towarowego.

Stosowana jest w hipermarketach, supermarketach i sklepach dyskontowych. Jeśli nie masz doświadczenia w tej dziedzinie, a chcesz wejść na rynek e-commerce, od razu odpowiedz sobie na pytanie, czy interesuje Cię sprzedaż hurtowa, czy detaliczna. Sprzedaż detaliczna – warunkuje dostęp do szerokiego wyboru dóbr konsumpcyjnych, w tym dóbr pierwszej potrzeby. Jej istnienie i dobre funkcjonowanie ma bezpośrednie przełożenie na poziom zaspokajania potrzeb oraz poziom i jakość życia obywateli. Ceny detaliczne obejmują nie tylko zysk sprzedawcy, ale także liczne koszty, jakie musi on ponieść. Mowa przede wszystkim o wydatkach na marketing, najem przestrzeni magazynowej czy wynagrodzenia pracowników.

Sektor handlu detalicznego ma relatywnie duże znaczenie gospodarcze w wielu krajach Unii Europejskiej w tym w Polsce. W powołaniu specjalnej Komisji Europejskiej dla nadzoru nad rynkiem handlu detalicznego ze względu na “wielopłaszczyznowe znaczenie tego sektora dla Unii Europejskiej”[6]. Sprzedaż detaliczna w dużej mierze zależy od tego, jaki jest zakres oferowanych produktów, czy usług. Produkty, czy usługi, które są dopasowane do potrzeb konkretnych nabywców.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 1,9% w ujęciu miesięcznym i spadek o 4,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tarcza branżowa zapowiedziana przez Premiera Morawieckiego skierowana jest również do przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną. Co to jest sprzedaż detaliczna oraz jakie formy pomocy będą jej dotyczyły?

Jest więc ona niczym innym, jak ostatnim ogniwem obrotu towarowego, polegającym na przekazaniu towaru bądź usługi bezpośrednio nabywcy, na jego własny użytek. W przypadku sprzedaży stacjonarnej grupuje ona różne punkty sprzedaży w jednym miejscu. Zakłady usługowe, punkty gastronomiczne i inne zakłady sprzedaży detalicznej. W głównej mierze zakłada on, że potrzeby klientów są zaspokajane komplementarnie. Zwykle w takich miejscach tworzy się sporo miejsc parkingowych, by w jednym momencie sprzedaż mogła być realizowana dla sporej grupy osób.

Sprzedaż detaliczna. Na czym polega?

Tarczy branżowej zakłada również zwolnienie z opłacania opłaty targowej w 2021 roku. Projekt przewiduje jednak rekompensatę dla gmin, bowiem dla nich opłata targowa stanowi formę dochodu. Rekompensata ta ma być wypłacana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVIF-19. Samoobsługa jest to metoda, w której klient ma kontakt z pracownikiem sklepu w momencie dokonywania płatności za towary.

Transakcje mogą być rejestrowane i poddawane analizie komputerowej co pozwala określić tendencję popytu oraz upodobania konsumentów, a także dostosować działania promocyjne. Część nabywców uważa takie działania za zbyt dużą ingerencję w swoje życie prywatne. Jeśli dopiero wchodzisz na rynek e-commerce, ale nie chcesz pozbawiać się możliwości prowadzenia sprzedaży hurtowej, sięgnij po funkcjonalny moduł B2B dla sklepu internetowego.

Mniejsza liczba podmiotów działających na rynku może jednocześnie prowadzić do utrwalania się pewnych układów rynkowych oraz towarzyszących im podziałów rynku. Konkurenci będą bowiem sobie lepiej znani, co może także prowadzić do utrwalania się pewnych podziałów rynkowych między kluczowymi graczami[7]. Bieżące daną pokazują, iż gospodarstwa domowe wciąż mocno oszczędzają.

Wielu tych opłat można uniknąć, decydując się na prowadzenie sklepu internetowego zamiast stacjonarnego. Jeszcze bardziej opłacalna okaże się działalność w modelu logistycznym, pozwalającym uniknąć magazynowania produktów – takim jak choćby dropshipping. Jest realizowana przede wszystkim w formie drobnego detalu rozmieszczonego na bardzo dużej powierzchni (np. dzielnicy).

  • Jest więc ona niczym innym, jak ostatnim ogniwem obrotu towarowego, polegającym na przekazaniu towaru bądź usługi bezpośrednio nabywcy, na jego własny użytek.
  • Wraz z rozwojem doświadczenia i możliwości finansowych, z łatwością przejdziesz na hurt.
  • Zarówno otwarcie hurtowni internetowej, jak i założenie własnego sklepu online nikomu nie powinno obecnie sprawić większych problemów.
  • Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w lipcu spadła o 4,4%.
  • Można powiedzieć, że sprzedaż detaliczna to ostatnie ogniwo na drodze produktu od linii produkcyjnej do domu klienta, czyli końcowy element obrotu towarowego.

Sprzedawca asystuje nabywcy przy wyborze towaru i pobiera zapłatę za towar. Skuteczność tej metody uzależniona jest od wyeksponowania asortymentu. Występuję także detaliści, którzy nie prowadzą sprzedaży w stacjonarnych sklepach. Swoja ofertę przedstawiają klientom bezpośrednio w ich domach lub miejscach pracy przy pomocy katalogów, telewizji i Internetu. Znając najważniejsze różnice pomiędzy sprzedażą hurtową i detaliczną, możesz zdecydować, który rodzaj handlu lepiej sprawdzi się w Twojej aktualnej sytuacji biznesowej.

Art. 3. – [Definicje legalne] – Podatek od sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczna realizowana jest w cenach płaconych przez konsumentów (ceny realizacji), łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT. Sprzedaż detaliczna stacjonarna odbywa się w określonych miejscach, gdzie towar lub usługi są dostępne w określonym czasie. W przypadku sprzedaży stacjonarnej klient może być bardziej lojalny, bo wie, że w określonym miejscu będzie w stanie znaleźć produkty lub usługi, które mu odpowiadają. Powstawanie co raz to nowszych punktów handlu detalicznego związane jest z różnorodnymi potrzebami konsumentów. Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 0,9% w ujęciu miesięcznym i spadek o 4,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

co to jest sprzedaż detaliczna

Celem handlu detalicznego jest zaspokajanie potrzeb i pragnień konsumentów oraz
dostosowanie asortymentu towaru do ich zapotrzebowania (Szumilak J. 2004, s. 29). Jest to przede wszystkim sprzedaż towarów lub usług w małych ilościach. Może się ona odbywać zarówno na bazarach, targach, kioskach, w sklepach, czy również w formie sprzedaży wysyłkowej.

Zagrożenia dla sprzedaży detalicznej

W niektórych sytuacjach prowadzący sprzedaż detaliczną przyjmują na siebie dodatkowe funkcje, takie jak produkcja i przetwórstwo, wzbogacające i uzupełniające ofertę. Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w maju spadła o 8,5%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 45,6%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 32,6%). Wzrosła jedynie sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 20,7%). Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w lipcu spadła o 4,4%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 46,9%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 25,7%).

Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 14,1%). Sprzedaż bezpośrednia dotyczy oferowania towarów i usług bezpośrednio przez dystrybutora u klienta w domu, w miejscu pracy bądź w miejscach publicznych nie będących miejscami sprzedaży detalicznej. Dystrybutorzy działają zazwyczaj na własny rachunek ale muszą przestrzegać zasad ustalonych przez przedsiębiorstwo, dla którego pracują. Oferta zazwyczaj obejmuje środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki i perfumy, a także aparaty fotograficzne, zegarki, torby. Zaleta tej formy sprzedaży jest między innymi możliwość dotarcia do klientów o ograniczonych możliwościach ruchowych. Handel detaliczny jest ostatnim ogniwem obrotu towarowego i polega na sprzedaży dóbr i usług w niewielkich ilościach bezpośrednio nabywcy na jego osobisty użytek.

Produkty w tym sektorze cechują się stosunkowo niskimi cenami, na które nie została jeszcze nałożona ostateczna marża. Hurtownik skupuje bardzo duże ilości towaru od producenta, a następnie przepakowuje je i odsprzedaje innym podmiotom gospodarczym. W miarę jak e-commerce zyskuje na popularności, coraz więcej osób może zastanawiać się, na czym dokładnie polega różnica między sprzedażą hurtową i detaliczną. Oczywiście podział ten dotyczy zarówno handlu elektronicznego, jak i stacjonarnego, ale to ten pierwszy jest łatwiejszy do prowadzenia. Sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim w centrach handlowo-usługowych, na targowiskach, a także w sklepach, kioskach i na straganach.

Dane roczne w cenach stałych okazały się zbliżone do oczekiwań rynkowych i gorsze od prognoz KIG. Tym, którzy chcą skorzystać z odroczenia terminu płatności składek bądź ich rozłożenia na raty na dotychczasowych zasadach, pozostał ostatni dzień na złożenie wniosku.

Kluczowe różnice pomiędzy sprzedażą hurtową i detaliczną

Sprzedawcy detaliczni robią wszystko, by kupujący regularnie do nich wracali. Z oczywistych względów większe znaczenie mają dla nich parametry towaru niż jego ilość. Sprzedaż detaliczna to wszystkie takie działania, które prowadzą do tego, że towar lub usługa jest przekazywana klientowi końcowemu. Przy sprzedaży detalicznej pojawia się też zysk, czyli różnica między ceną zapłaty np. Hurtownikowi a kosztami poniesionymi, by mogło dojść do takiej transakcji. Może to być też transakcja sprzedaży towaru lub usługi końcowemu nabywcy.

Z pomocy skorzystać będą mogli również przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży detalicznej. Wejście na rynek e-commerce jest w dzisiejszych czasach stosunkowo łatwe. Zarówno otwarcie hurtowni internetowej, jak i założenie własnego sklepu online nikomu nie powinno obecnie sprawić większych problemów. Wszystko dzięki platformom abonamentowym, które oferują dostęp do zaawansowanych funkcji sprzedażowych. Narzędzia tego typu cechują się nie tylko kompleksowym charakterem, ale także bardzo łatwą obsługą, z którą poradzą sobie nawet osoby niemające doświadczenia w programowaniu.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.