Home / Forex / co to jest wig20: WIG20 Notowania indeksów giełdowych

co to jest wig20: WIG20 Notowania indeksów giełdowych

co to jest wig20

Liczba 20 odpowiada 20 spółkom, które wchodzą w jego skład. Jak każdy indeks giełdowy, również WIG20 pełni funkcję informacyjną. Dane, które można zebrać, obserwując zmiany indeksu, są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

  • Nie każda spółka może znaleźć się w składzie indeksu WIG20.
  • Znajdujące się w WIG20 spółki wykazują się najwyższymi obrotami w danym sektorze za okres 12 miesięcy wstecz.
  • Korekty okresowe dokonywane są po sesji w trzeci piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja roczna, po sesji w trzeci piątek marca.
  • Na dołączenie do WIG20 nie mają co liczyć również tzw.
  • Obecny skład to przeważnie spółki z branży finansowej, paliwowej czy energetycznej.

Znamy aktualny skład WIG20 na warszawskiej giełdzie, który pozostaje doskonałym punktem odniesienia dla analiz inwestycyjnych. Co jednak oznacza, że WIG20 indeks jest wyznaczany metodą cenową? Ceny akcji WIG20 obrazują makroekonomiczne uwarunkowania w gospodarce. Na koniec warto wprowadzić jeszcze jeden termin, na zawsze związany z indeksem WIG20. Spółki blue chip, czyli podmioty giełdowe o największych zasięgach.

WIG20

Blue-chip oznacza po prostu dużą spółkę giełdową, cieszącą się zaufaniem inwestorów i mającą dobrą sytuację finansową. Co ciekawe, genezą terminu jest kolor najdroższego żetonu do gry w kasynach Monte Carlo. Wiemy już, jak dużą wartość informacyjną posiadają notowania WIG20.

Nie może bowiem zaistnieć sytuacja, w której wartość indeksu pozostaje uzależniona od jednego sektora lub jednego przedsiębiorstwa. Aby wskoczyć do indeksu WIG20, spółki muszą osiągnąć najwyższą wartość kapitalizacji rynkowej w ramach swojego sektora. Równolegle do kapitalizacji, należy wykazać się wysokim wolumenem transakcyjnym na akcjach. Organy regulujące WIG20 skład indeksu obwarowują dodatkowymi zasadami. Jedną z nich stanowi minimalny próg liczby akcji pozostających w wolnym obrocie.

Nie każda spółka może znaleźć się w składzie indeksu WIG20. Jego uczestnikami jest 20 spółek z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym w oparciu o dane po sesji w trzeci piątek lutego, maja, sierpnia i listopada. W rankingu nie uczestniczą najmniejsze spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji w wolnym obrocie.

Jego wartość oblicza się na podstawie cen akcji oraz obrotów 20 spółek. Zmiany wartości indeksu WIG20 będą
zależeć też od zmian zagranicznych indeksów, stóp procentowych, sytuacji
politycznej w kraju oraz na świecie. Podczas inwestowania i analizy należy
uwzględnić wiele różnych czynników, nie tylko wewnętrznych, ale również zewnętrznych. Warto również wiedzieć, że spółki wchodzące w skład WIG20, mają różny udział procentowy w indeksie – udział żadnej z nich nie może przekroczyć 15 proc. WIG20 jest postrzegany jako indeks „blue chipów”.

Optimus zmienił się w CD Projekt, a BA CA to obecnie UniCredit. Oznacza to, że przy obliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę wyłącznie ceny transakcji, nie biorąc pod uwagę np. Wiele spółek wypada z indeksu WIG20 w czasie rewizji kwartalnych, jednak wracają przy okazji następnego podsumowania.

Korekty okresowe dokonywane są po sesji w trzeci piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja roczna, po sesji w trzeci piątek marca. Co ważne udział jednej spółki w indeksie nie może przekroczyć 15 proc. Same pakiety spółek, których udziały są powyżej tych limitów – są zmniejszane. Pakiety akcji uczestników indeksu wyznaczane są w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie i zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji.

Czym jest WIG20?

Po ogłoszeniu wiosennych lockdownów, indeksy WIG i WIG20 spadły o ok. 40 procent. Spadki dotknęły przede wszystkim sektor bankowy, a słaba koniunktura trwała niemalże do października. Kiedy na świecie zaczęły się pojawiać pierwsze oznaki ożywienia i pogłoski o szczepionce, która ma zakończyć pandemie, WIG20 urósł w listopadzie o 20 proc. W pandemicznym roku największy debiut w historii warszawskiej giełdy przeżył właśnie WIG20. Oferta publiczna Allegro była o wartości 9,2 mld zł.

Jedynie trzy z tych spółek były prywatne – Sokołów, BIG i Kable. Natomiast pozostałe były spółkami Skarbu Państwa.

Może on zobaczyć, czy portfel akcji posiadanych przez niego spółek rośnie szybciej, bądź wolniej od indeksu giełdowego. Takie informacje mają dla osób inwestujących swoje pieniądze niezwykłą wagę przy podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych w oparciu o właściwe trendy. WIG20 to akronim pełnej nazwy Warszawskiego Indeksu Giełdowego.

Nagły zwrot w sprawie debiutu giełdowego. Dr Irena Eris odwołuje ofertę

O wyborze spółek, które będą notowane w ramach indeksu WIG20, decyduje w sposób bezpośredni ich kapitalizacja rynkowa, a także sama wartość obrotu akcjami. Jak już wspomnieliśmy spółki notowane w indeksie WIG20 mają także różny udział procentowy w indeksie. Sektor finansowy – Bank PEKAO, Bank PKO oraz największy ubezpieczyciel w tej części Europy – PZU – odpowiadają łącznie za ok. 30 proc.

co to jest wig20

Są to spółki o mocnych fundamentach, a ich długoterminowa pozycja na rynku rzadko doświadcza większych wahań. Notowania WIG20 pozostają regularnie śledzone przez wszystkich analityków giełdowych. Każdy inwestor rozpoczynający swoją przygodę z akcjami powinien bacznie obserwować poczynania notowań WIG20. Zachowanie indeksu pomaga przewidzieć rozwój sytuacji ekonomicznej w kraju i stanowi jeden z filarów skutecznego procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ponadto WIG20 stanowi również podstawę do obliczania innych indeksów, np. WIG20 to indeks giełdowy typu cenowego tworzony przez 20 największych spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks prowadzono na rynek w kwietniu 1994 roku. We wrześniu 2013 roku do indeksu dodano 10 kolejnych spółek, co dało początek kolejnemu indeksowi – WIG30. Nowy indeks publikowany jest obok indeksu WIG20. Wielu ekspertów wskazuje, że giełda, a szczególnie indeks WIG20 odzwierciedla stan gospodarki, a także pokazuje trendy, jakie ją czekają.

Kolejne duże przetasowanie miało miejsce w III kwartale 1998 r., kiedy to WIG20 opuściły cztery spółki. Natomiast zazwyczaj co kwartał indeks opuszcza średnio jedna spółka. Indeks giełdowy to koszyk spółek
giełdowych, który informuje inwestorów o zmianie cen tych spółek, pokazując
jednocześnie jakie tendencje panują na rynku.

Co to jest WIG20?

Wzór na ustalanie rankingu został zmieniony 12 marca 2021 r. Zmniejszono udział spółki w obrotach (o 0,4), natomiast zwiększono jej udział w wartości akcji w wolnym obrocie (o 0,6). Niektóre spółki, które wchodziły w skład WIG20 dziś już nie istnieją, np. Irena czy Universal (obydwie zbankrutowały). Są też takie, które wypadły z indeksu WIG20, ale wciąż są notowane na giełdzie, np. Część spółek wciąż jest notowana, ale funkcjonuje pod inną nazwą np.

Taki skład indeksu
ułatwił jego wykorzystanie jako instrumentu bazowego dla instrumentów
pochodnych. Jest to najważniejszy indeks na Giełdzie Papierów Wartościowych. Historia
indeksu WIG20 sięga aż 16 kwietnia 1994 roku, a jego pierwsza wartość wynosiła wówczas
1000 pkt. Indeks WIG20 podlega czterem aktualizacjom w ciągu roku. Znajdujące się w WIG20 spółki wykazują się najwyższymi obrotami w danym sektorze za okres 12 miesięcy wstecz. Jeżeli jakaś spółka przekracza 15% udziału w indeksie, pakiety jej akcji ulegają zmniejszeniu do tej wartości.

WIG20 – notowania giełdowe i skład indeksu

Pamiętaj, że indeks WIG20 jest indeksem typu cenowego. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji. Jednocześnie oznacza to, że na przykład dochody z tytułu dywidend nie są przy wyliczaniu indeksu uwzględniane. Pamiętaj, że ceny spółek oraz zainteresowanie ze strony inwestorów zmienia się w czasie.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.