Home / Forex / co to jest wolumen akcji: Wolumen obrotu i liczba otwartych pozycji LOP

co to jest wolumen akcji: Wolumen obrotu i liczba otwartych pozycji LOP

co to jest wolumen akcji

Dlatego okresy akumulacji muszą mieć odpowiednią długość, by trzymający na stratach pozycje inwestorzy w końcu skapitulowali i nie stanowili przeszkody dla nowego trendu wzrostowego. Według Stana Weinsteina dopiero przeszło 10-letnie opory tracą całkowicie na znaczeniu, co może wynikać z prostego faktu, iż większość inwestorów nie trzyma tak długo pozycji. Dla rynków terminowych, gdzie utrzymanie pozycji wymaga ich rolowania, oczywiście okres zanikania siły oporów powinien być znacznie krótszy, maksymalnie kilkuletni. Warto również pamiętać, że w forexie minimalna wartość 0,1 lota oznaczać będzie dla kupna / sprzedaży walut (ang. bid, ask), dziesięciu tysięcy jednostek w parze pierwszej waluty. Przystępując do analizy technicznej, jako niezbędnej czynności poprzedzającej decyzję o zakupie lub sprzedaży danej pary, korzystamy z wybranych metod obserwacji rynku.

Fałszywym wybiciom w fazie akumulacji najczęściej towarzyszy niski obrót. Gdy presja sprzedających się kończy, kurs zaczyna zwyżkować, a obroty znów rosną (gdyż smart money dalej stoją po stronie popytu) i wybijane jest górne ograniczenie trendu bocznego. Wyckoff również wyróżnił w trendach wzrostowych retesty wcześniejszych oporów, które po sforsowaniu zamieniają się we wsparcia. Obrót rósł na kolejnych trzech świecach tygodniowych w lipcu 2016 roku. Presja kupujących była tak duża, że w tydzień notowania Agrotonu wzrosły o 43 proc.

co to jest wolumen akcji

Do analizy przepływu kapitału towarzyszącego ruchom cen (obrotów) dobrze sprawdza się linia OBV. W zależności od zmian kursu akcji (wzrost lub spadek) wolumenowi przypisuje się wartość odpowiednio dodatnią, lub ujemną. Wzrost kursu spółki przekłada się na uznanie wolumenu ze znakiem wartości dodatniej, natomiast spadek kursu spółki oznacza wolumen ujemny. Aktualne saldo narastające otrzymujemy dodając lub odejmując wolumen z każdego dnia, w zależności od kierunku zmian kursu spółki.

Wartość transakcji inwestycyjnych w pierwszej połowie roku wyniosła blisko 3 miliardy euro

W przypadku, gdy obniża się wolumen i liczba otwartych pozycji, rośnie prawdopodobieństwo zmiany dotychczasowej tendencji. W zakresie analizy technicznej, służącej do interpretacji wykresu danego instrumentu finansowego, wielkości wolumenów odgrywają bardzo istotną rolę. Wolumen może być technicznym sygnałem pozytywnym lub technicznym sygnałem negatywnym.

Oznacza to ilość akcji lub kontraktów, które zostały przetransferowane między kupującymi a sprzedającymi. Często po okresie dystrybucji, która może przebiegać w formie konsolidacji lub cenowego szczytu i załamania, kurs przechodzi do spadków. Również w tym przypadku wolumen może podpowiedzieć, jak będzie wyglądał dalszy charakter ruchu cenowego. Po wzrostach z początku września 2017 roku, kurs spółki odzieżowej przeszedł do trzytygodniowej korekty.

W 2021 roku w branży nieruchomości wzrośnie popularność transakcji sprzedaży i najmu zwrotnego

Wolumen jest też cennym źródłem sygnałów ostrzegawczych o kończącym się ruchu oraz jego perspektywach na rozwinięcie. Pozwala na filtrację fałszywych sygnałów oraz odnalezienie miejsc, gdzie podaż może sprawić problemy posiadaczom długich pozycji. Na rynku forex wolumen jest mierzony w jednostkach waluty bazowej. Na przykład, jeśli wolumen dla pary walutowej EUR/USD wynosi 1 milion, oznacza to, że zostało sprzedanych lub zakupionych 1 milion jednostek waluty bazowej (w tym przypadku euro). Dla akcji na przykład, wolumen jest to ilość akcji, która zmieniła właściciela w danym dniu od rozpoczęcia sesji. Przełamanie tendencji wzrostowej wskaźnika OBV poprzedziło zmianę trendu w notowanich akcji KGHM.

co to jest wolumen akcji

Krzywa skumulowana wolumenu może pomóc w identyfikowaniu trendów rynkowych, ponieważ pokazuje, jak wolumen obrotu zmienia się w czasie. Wskaźnik wielkości pozycji oznaczać może w niektórych przypadkach dalsze spadki ceny danego instrumentu. Jednym z przykładów może być sytuacja, gdy wolumen stopniowo maleje w długim terminie.

Wolumen jest to liczba kontraktów zawartych w badanym okresie. Liczba otwartych pozycji jest to liczba kontraktów nie upłynnionych do końca dnia. W sytuacji, gdy ruchowi cen towarzyszy zwyżka wolumenu obrotów i zwyżka liczby otwartych pozycji, tendencja powinna być kontynuowana.

Mierzenie wolumenu na konkretnych świecach pozwala też odpowiedzieć na pytanie, czy dany ruch wzrostowy ma szansę rozwinąć się na dłużej, czy jest tylko spekulacyjną podbitką. Wolumen jest również wykorzystywany jako wskaźnik techniczny, który pomaga traderom i inwestorom w określeniu, kiedy popyt lub podaż na rynku ulegają zmianie. Jednym z ciekawszych opracowań tematu wolumenu w literaturze, są strategie zaproponowane przez Richarda Wyckoffa.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u brokerów. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. O ile każdy inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych posługuje się ceną i wartością danego aktywa finansowego, o tyle nie każdy wie, jak ważny w inwestowaniu jest wolumen. Końcówka 2016 roku, fatalne nastroje rynkowe kontrastują z silnym wzrostem kursu i obrotów na przestrzeni jednego tygodnia. Kolejny tydzień przyniósł również ponadprzeciętny wolumen – to właśnie wtedy słynne „Smart Money” budowały długą pozycję na WIG20.

W tej metodzie bardzo kierunkowy trend rynkowy lub faza (wzrostowa lub spadkowa) musi być wspierana przez wolumen. Innymi słowy, w trendzie wzrostowym, wolumen musi być zgodny z fazami wzrostowymi. Z drugiej strony, powinny się one zmniejszać w fazach korekcyjnych, tzn. Wolumen obrotu na giełdzie to liczba akcji lub innych instrumentów finansowych, które zostały kupione lub sprzedane w określonym czasie.

JSW: Byki odbiły się mocno od kluczowego wsparcia, ale podaż już wcześniej pokazała moc

Do rozpoczęcia trendu spadkowego nie jest konieczny wysoki wolumen! Najczęściej inwestorzy nie zauważają, że ich zyskowna pozycja, zajęta w trakcie trendu wzrostowego zaczyna odwracać się przeciwko nim. W okresie konsolidacji „mocne ręce” stopniowo wyprzedają swoje walory, a popyt ze strony drobnych inwestorów wysycha. To sprawia, że nie ma komu windować notowań, a wolumen spada.

Każda jednostka wolumenu odzwierciedla działanie kupujących i sprzedających. Najczęściej wolumen przedstawiany jest w formie histogramu w postaci pionowych słupków w dolnej części wykresu. Wysokość słupka odzwierciedla wielkość wolumenu, czyli im wyższy słupek tym większe obroty. Wedle powiedzenia „płacą Ci zgodnie z ceną, a nie wolumenem”, według niektórych ekspertów obroty nie są istotne. Analiza wolumenu pozwala jednak zrozumieć źródło zmiany ceny oraz odnaleźć miejsca, gdzie do gry włącza się duży kapitał. Zgodnie z hiszpańskim przysłowiem „pieniędzy i miłości nie można ukryć”, napływającego kapitału na rynkach regulowanych nie sposób nie okazać.

Co więcej, korekta spadkowa nawet nie zbliżyła się w okolice wybicia. Niecały rok później notowania ukraińskiej spółki były 5 razy wyżej niż w momencie wzrostu wolumenu. Wolumen to podstawowy wskaźnik, który standardowo uruchamia się na starcie każdego programu do analizy technicznej. Mimo iż stanowi bardzo cenne źródło informacji o stanie rynku, przez wielu inwestorów jest niesłusznie pomijany lub niedoceniany.

Wielkość liczb nie ma znaczenia w przypadku linii OBV, istotny jest natomiast kierunek linii OBV. Przy analizie krzywej OBV stosować można zachowanie względem linii trendu, zachowanie innych elementów analizy technicznej (wsparcia, dywergencje). Według Stana Weinsteina, podstawową różnicą między wybiciem rozpoczynającym trend wzrostowy od tego na początku trendu spadkowego jest potwierdzenie wolumenem.

  • W okresie konsolidacji „mocne ręce” stopniowo wyprzedają swoje walory, a popyt ze strony drobnych inwestorów wysycha.
  • Ideałem jest sytuacja, gdy spore obroty na wybiciu są kontynuowane na kolejnych świecach (i są jeszcze wyższe).
  • W czasie Selling Climax nastawienie do akcji jest skrajnie złe, a wszystkie wskaźniki dają jasne sygnały spadkowe.
  • Często po okresie dystrybucji, która może przebiegać w formie konsolidacji lub cenowego szczytu i załamania, kurs przechodzi do spadków.

Na powyższym wykresie doskonale widać, jak rosnący wolumen napędzał silne wzrosty. Tam, gdzie wchodził duży kapitał na wzrostach, kurs już nie wracał przez dłuższy czas. Derywatem objętości wolumenu będą w tym przypadku akcje (stąd często możemy znaleźć określenie typu wolumen akcji, czy wolumen akcyjny), czyli zdefiniowana i podzielna liczba udziałów w danej firmie. O ile inne są czynniki rynkowe wpływające na wolumen giełdowy, to ogólna zasada tutaj będzie taka sama, jak w przypadku rynku Forex. Amatorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdą i rynkiem walutowym, również nie powinno to w żaden sposób „odstraszać”.

Wolumen na rynku Forex

Efekt jest taki sam, jak w przypadku drugim, czyli sytuacja nie zmienia się. W czwartym przypadku gracze po obu stronach zamykają swoje dotychczasowe pozycje i w efekcie liczba otwartych pozycji obniża się. Jeśli planujesz rozpocząć inwestowanie na giełdzie lub rynku Forex, konieczne jest zrozumienie znaczenia wolumenu obrotu oraz umiejętność jego analizy i interpretacji. Rzadko spotyka się, by w ciągu dwóch miesięcy powtórzyła się ta sama zagrywka. Silne wzrosty na tej spółce miały wybitnie spekulacyjny charakter. Silne świece spadkowe na ich zakończeniu poparte wysokimi wolumenami (niewiele niższymi niż w czasie wzrostu kursu) zwiastowały falę wyprzedaży.

Wolumen obrotu skumulowany to technika analizy technicznej, która pozwala na śledzenie trendów zmian wolumenu obrotu na rynku. Jest to metoda, która polega na sumowaniu wolumenu obrotu z poprzednich sesji, tworząc w ten sposób krzywą skumulowaną. Wzrosty z 2016 roku były bardzo dynamiczne i poparte ogromnymi wolumenami. Obecnie, gdy tylko kurs wraca w okolice 2,60 zł, odbija się od nich jak od niewidzialnej ściany.

Ten przedwojenny spekulant zainteresowany był logiką, jaka kryje się za ruchami cenowymi. Wraz z gromadzeniem majątku dzielił się swoją wiedzą, która wynikała również z jego analiz działań takich traderów jak Jesse Livemore, E.H. Harriman, James R. Keene czy Otto Kahn.

Spadek wolumenu obrotów i liczby otwartych pozycji zwiększają prawdopodobieństwo końca lub korekty tendencji wzrostowej. Wolumen to jeden z kluczowych aspektów analizy rynkowej, który może pomóc traderom i inwestorom w lepszym zrozumieniu zachowań rynku oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W tym artykule omówimy, czym jest wolumen na giełdzie, jak go interpretować oraz jak wykorzystać te informacje w praktyce. Wolumen obrotu jest również często wykorzystywany do określenia siły trendu na rynku, ponieważ zwiększony wolumen wraz ze zmianą cen może sugerować kontynuację trendu lub odwrócenie trendu. Wybiciu poziomu 160 zł dołem nie towarzyszyły podwyższone obroty.

Małe wolumeny charakterystyczne wszak będą dla mniejszych inwestorów indywidualnych, wielkie wolumeny będą już raczej domeną funduszy inwestycyjnych. Wyckoff zaobserwował, że pod koniec trendu spadkowego często pojawiają się bardzo duże obroty. Oznacza to wejście nowych inwestorów, prawdopodobnie dla których wycena waloru jest wystarczająco atrakcyjna, aby rozpocząć inwestycję. W czasie Selling Climax nastawienie do akcji jest skrajnie złe, a wszystkie wskaźniki dają jasne sygnały spadkowe.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.