Home / Forex / crif co to jest: O nas Historia CRIF

crif co to jest: O nas Historia CRIF

crif co to jest

Z kolei podmioty z tych państw mogą pozyskiwać informacje o długach osób fizycznych i prawnych, mieszkających w Polsce. Dodatkowo CRIF oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym, które umożliwia zbudowanie efektywnego procesu oceny ryzyka i detekcji wyłudzeń. Mechanizmy te wykorzystują w swej działalności podmioty udzielające pożyczek oraz kredytów.

CRIF jest globalną firmą specjalizująca się w systemach informacji kredytowej i biznesowej, usługach analitycznych, outsourcingowych i procesowych, a także zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych dla rozwoju biznesu i otwartej bankowości. CRIF znalazł się na liście FinTEch 100 – prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie. Organizacja obecna jest w 40 krajach na 4 kontynentach. W tym w 29 krajach działają biura informacji kredytowej z Grupy CRIF. Dzięki niej Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej może wymieniać informacje finansowe z innymi biurami informacji gospodarczych, które mają podpisaną umowę z CRIF. Polskie banki czy firmy pożyczkowe mogą dowiadywać się o historii kredytowej dłużników, mieszkających w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

CRIF prowadzi działalność w Polsce poprzez spółkę CRIF Sp. Na terenie Polski działa też Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii. Odwiedź nasz międzynarodowy profil  na portalu LinkedIn.

Analizowane były możliwości rozwoju stojące przed Spółkami w ramach Grupy KRUK oraz alternatywne możliwości, jakie mógłby dać inwestor branżowy spoza grupy zarządzającej wierzytelnościami. Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika. Ochrona danych w cyberprzestrzeni, zarządzanie finansami osobistymi i firmowymi, wsparcie dla rozwoju biznesu – dołącz do nas. Wywodzimy się z tego samego sektora i tym samym jesteśmy w swoim naturalnym środowisku biznesowym. Upatruję w tym wielu możliwości tworzenia z podmiotami z Grupy CRIF nowej, silnej propozycji rynkowej opartej o atuty, które są po obydwu stronach.

crif co to jest

Wiarygodne informacje są podstawą procesu podejmowania decyzji oraz jednym z warunków osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dzięki międzynarodowym bazom danych CRIF wspiera swoich klientów w codziennej pracy. Czy posiadacie informację które firmy nie korzystają z credit check? Bo nigdzie w sieci nie mogę znaleźć takiej informacji a chętnie spróbowałbym zawnioskować. Rozwinięcie skrótu CRIF to Center of Research in International Finance co w języku polskim można określić jako centrum wyszukiwania międzynarodowych informacji finansowych.

Oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę informatyczną – CRIF Solution Platform. Rozwiązanie to umożliwia zbudowanie efektywnego procesu oceny ryzyka i detekcji wyłudzeń, oszczędność kosztów danych i IT, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnera. Potwierdzeniem wysokiej sprawności systemu jest kilkadziesiąt milionów generowanych rocznie raportów kredytowych oraz wysoka dostępność systemu. Spółka oferuje rozbudowaną gamę skutecznych narzędzi do wszechstronnej analizy ryzyka. Dostarcza gotowe produkty, a także rozwiązania w obszarze Big Data, oparte o integrację niestrukturalnych zbiorów danych. Oferta spółki umożliwia inteligentną identyfikację osób i firm oraz powiązań między nimi, integrację wszystkich znaczących źródeł danych, a także zastosowanie indywidualnych modeli oceny scoringowej oraz reguł wykrywających próby wyłudzenia.

Crif oferuje rozwiązanie Credit-check, jest również właścicielem KBiG i ostatnio przejął Erif. Nie należy jednak tych wszystkich rozwiązań ze sobą mieszać. BIG-i funkcjonują na podstawie ustawy o big-ach i przetwarzają tylko takie dane, na jakie ustawa im pozwala (czyli co do zasady opóźnienia, informacje pozytywne tylko za zgodą). Natomiast Credit-Check funkcjonuje bez podstawy prawnej. Jest to po prostu rozwiązanie, w ramach którego firmy pożyczkowe dobrowolnie wymieniają się informacjami o swoich klientach.

Credit Check

Obydwie organizacje upatrują w transakcji wzmocnienia  dotychczasowej propozycji rynkowej. Połączenie sił w obszarze baz danych oraz innowacyjnego portfela produktów i usług, przyniesie wymierne korzyści partnerom biznesowym. Pozwoli na wykreowanie najbardziej kompleksowej oferty w obszarze informacji o konsumentach i przedsiębiorcach dla procesów kredytowych oraz przy zwalczaniu nadużyć finansowych na rynku polskim. SkyMinder to nowoczesne rozwiązanie w zakresie informacji gospodarczej dostępne on-line, które umożliwia szybki dostęp do informacji biznesowych i finansowych o wybranym podmiocie z ponad 230 krajów na całym świecie.

  • Natomiast Credit-Check funkcjonuje bez podstawy prawnej.
  • Starając się o kredyt czy pożyczkę powinniśmy mieć świadomość, że bank lub instytucja pożyczkowa sprawdzi nasze dane w bazach dłużników.
  • CRIF znalazł się na liście FinTEch 100 – prestiżowym rankingu wiodących dostawców technologii dla branży usług finansowych na całym świecie.
  • SkyMinder to nowoczesne rozwiązanie w zakresie informacji gospodarczej dostępne on-line, które umożliwia szybki dostęp do informacji biznesowych i finansowych o wybranym podmiocie z ponad 230 krajów na całym świecie.
  • CRIF jest globalną firmą specjalizująca się w systemach informacji kredytowej i biznesowej, usługach analitycznych, outsourcingowych i procesowych, a także zaawansowanych rozwiązaniach cyfrowych dla rozwoju biznesu i otwartej bankowości.

Podstawowym założeniem platformy PWK jest wzmocnienie procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej podmiotów oraz analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom. KBIG to nowoczesne biuro informacji gospodarczej oferujące szeroką gamę narzędzi, które umożliwiają  kompleksową  ocenę wiarygodności płatniczej kontrahentów. Cechą KBIG, która wyróżnia Biuro na rynku, jest jego międzynarodowy zasięg budowany przy współpracy w ramach grupy CRIF. CRIF to globalna firma specjalizująca się w rozwoju i zarządzaniu usługami biur kredytowych, systemami informacji biznesowej i rozwiązaniami kredytowymi. Założona w 1988 roku w Bolonii (Włochy), CRIF jest obecna na arenie międzynarodowej, działając na czterech kontynentach (Europa, Ameryka, Afryka i Azja).

Rośnie liczba zapytań o rzetelność finansową z branży e-commerce

Sprawdź swoich klientów za pomocą Credit Check Consumer, nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta w oparciu o podstawowe dane ma na celu potwierdzenie jego tożsamości i określenie prawdopodobieństwa, czy wywiąże się z zaciąganych zobowiązań finansowych. CRIF oferuje produkty z zakresu zarządzania kredytami, ryzykiem oraz wsparcia procesów decyzyjnych. Dzięki najnowszym technologiom, know-how oraz międzynarodowemu zespołowi specjalistów umożliwia swoim klientom skuteczne zarządzanie finansami. To także centrum rozwoju oprogramowania i zaplecze technologiczne, które zajmuje się projektowaniem i implementacją zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

crif co to jest

CRIF w Polsce czerpie z międzynarodowego doświadczenia grupy w zakresie projektów dedykowanych dla sektorów pożyczkowego, e-commerce, bankowego, windykacyjnego, faktoringowego. Credit Check – to najbardziej kompletne i aktualne źródło informacji o pożyczkobiorcach oraz doskonałe narzędzie do weryfikacji zdolności kredytowej i ochrony antyfraudowej. CRIF, wraz z KBiG i przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży pożyczkowej, stworzył skuteczne narzędzie służące do branżowej wymiany danych dla firm z sektora pozabankowego kredytu konsumenckiego.

Jeszcze się żaden regulator za to nie zabrał, nie może być tak, że nie masz wglądu do własnych danych, które ktoś sobie przetwarza w ramach własnych regulacji. CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie i w Polsce oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej. Jest to firma windykacyjna, działająca na terenie Polski.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jednak bazy informacji gospodarczych i kredytowych to nie tylko rejestry dłużników. Baza Dokumenty Zastrzeżone chroni nas przed wyłudzeniem kredytu na nasze zagubione lub skradzione dokumenty tożsamości. CRIF to wiodący dostawca informacji kredytowej w Europie oraz jeden z kluczowych podmiotów w skali światowej, dostarczający zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem. CRIF umożliwia standaryzację danych teleadresowych osób oraz podmiotów gospodarczych i wskazanie powiązań osób fizycznych z działalnością gospodarczą.

  • Baza Dokumenty Zastrzeżone chroni nas przed wyłudzeniem kredytu na nasze zagubione lub skradzione dokumenty tożsamości.
  • Połączenie sił w obszarze baz danych oraz innowacyjnego portfela produktów i usług, przyniesie wymierne korzyści partnerom biznesowym.
  • Oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym wykorzystując autorską platformę informatyczną – CRIF Solution Platform.
  • Mechanika Systemu działa tak, że klient musi najpierw zgłosić do banku utratę lub kradzież konkretnego dokumentu.
  • Jestem przekonana, że stworzymy nową jakość i strategię, która będzie nas wyróżniać na tle innych dostawców oraz istniejących rozwiązań.

System DZ działa po to, aby zapobiec przestępstwom finansowym, na przykład wzięciu kredytu na cudze dane. Mechanika Systemu działa tak, że klient musi najpierw zgłosić do banku utratę lub kradzież konkretnego dokumentu. Następnie bank automatycznie przekazuje tę informację do Systemu DZ, a System dalej udostępnia te dane podmiotom, które korzystają z Systemu, na przykład operatorom sieci komórkowych czy innym bankom. Starając się o kredyt czy pożyczkę powinniśmy mieć świadomość, że bank lub instytucja pożyczkowa sprawdzi nasze dane w bazach dłużników. Jeśli mamy nieuregulowanie zaległości możemy nie uzyskać finansowania.

CreditBility

Co więcej, – pozostali zobaczą nie tylko “zapaskudzoną historię”, a zobaczą dosłownie wszystko. Włącznie z danymi teleadresowymi (często pada pytanie “skąd oni mieli mój numer telefonu?”). BIGi nie mają uprawnień do trzymania danych archiwalnych, a ta platforma nie jest bazą danych w rozumieniu definicji BIG i sprytnie omija regulacje prawne.

Pełna nazwa przedsiębiorstwa to Ultimo Spółka Akcyjna. W roku 2014 Ultimo stało się członkiem międzynarodowej Grupy B2 Holding. CreditFlow to innowacyjne narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi opracowane specjalnie dla tej części związanej z  udzielaniem kredytów. Umożliwia kompleksowe i sprawne zarządzanie procesem kredytowym. Synesgy to cyfrowa platforma opracowana przez CRIF, która pozwala na ocenę poziomu ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej łańcucha dostaw. I na końcu banki niektóre udziela, chwilówki i parabanki już w kratkę.

BIK i BIG

Jeśli masz zapaskudzoną historię w którejś z firm, pozostałe ją zobaczą. Nie ma czegoś takiego jak “sprawdzenie” ani tym bardziej “czyszczenie” CRIF. StrategyOne – rozwiązanie CRIF wpierające procesy decyzyjne.

Czy potencjalny kontrahent istnieje, czy figuruje w rejestrach przedsiębiorców? Czy ma już historię, czy niedawno rozpoczął działalność? Sprawdź obecnych i przyszłych partnerów biznesowych za pomocą nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje. Banki korzystają głównie z BIK-u, dodatkowo z BIG-ów. To rozwiązanie dedykowane stricte firmom pożyczkowym. Sprawdź w swoich papierach komu Smart sprzedał dług i w SWI sprawdź kancelarię.

To kompleksowy system webowy łączący instytucje finansowe bankowe i pozabankowe z klientami indywidualnymi. Portal tworzy synergię pomiędzy rynkiem produktów finansowych online a siecią stacjonarnych placówek doświadczonych pośredników finansowych współpracujących z klientami na terenie całego kraju. Po finalizacji transakcji oficjalnie zakończymy naszą 15-letnią współpracę w Grupie. Uważam ten czas za ważny zarówno dla KRUKa, jak i ERIFa, Dziękuję zespołowi ERIFa za możliwość wspólnej przygody i życzę sukcesów w dalszym rozwoju. CRIF oferuje analizę danych historycznych, co pozwala zbudować statystyczne modele zachowań wnioskodawców.

Sektora finansowego

W ten sposób tworzy w obrocie gospodarczym solidne fundamenty do budowy relacji opartych na pełnym zaufaniu. Przedmiotem działalności KBIG jest realizacja zadań, określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wyłącznym akcjonariuszem Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. Jest CRIF AG z siedzibą w Szwajcarii, będąca częścią grupy CRIF.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.