Home / Forex / drc co to jest: Kontrola dynamiki sygnału Dynamic Range Control Testy i Ceny sprzętu PC, RTV, Foto, Porady IT, Download, Aktualności

drc co to jest: Kontrola dynamiki sygnału Dynamic Range Control Testy i Ceny sprzętu PC, RTV, Foto, Porady IT, Download, Aktualności

drc co to jest

Odpowiadając sobie na tak zadane pytanie musimy przede wszystkim oszacować, jak dużą stratą jest dla nas awaria infrastruktury IT i przerwa w działaniu oferowanych przez nas usług. Oczywiście najbardziej narażonymi są branże takie jak telekomunikacja czy bankowość, gdzie posiadanie Zapasowego Centrum Danych jest koniecznością wymaganą prawnie. Computerworld dostarcza najświeższe informacje, opinie, prognozy i analizy z branży IT w Polsce i na świecie. Tego o co pyta autor jeszcze w ampli nie widziałem, oczywiście zawsze jest możliwość że niewiele widziałem . Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć czy amplitunery mają wbudowaną funkcję automatycznej regulacji głośności tak aby np. Reklamy nie były głośno albo niektóre filmy z youtube za cicho które jak wiadomo mają masakryczny poziom głośności.

Aby możliwe było poprawne wykonanie obwodu drukowanego, niezbędne jest, by projekt nie przekraczał minimalnych wartości parametrów DRC (ang. Design Rule Check). Pod tym pojęciem kryją się zasady projektowania płytek PCB, które umożliwią ich poprawne wykonanie przez wytwórnię obwodów drukowanych. Na takie rozwiązania decydują się również duże sklepy internetowe, w których ważne jest zachowanie ciągłości sprzedaży. ZCD jest używane również przez duże serwerownie i Data Center w celu ochrony ciągłości usług swoich klientów. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii można zaobserwować stale utrzymujący się trend miniaturyzacji urządzeń elektronicznych. Dlatego też projekty płytek PCB stanowiących serce nowoczesnej elektroniki stają się coraz mniejsze.

DRC – czym jest i kto powinien się nim zainteresować?

Powierzchnia minimalnego pierścienia powinna jednak zostać dobrana do średnicy padu oraz wielkości otworu metalizowanego. Za optymalną wielkość przyjmuje się zazwyczaj połowę różnicy średnicy padu względem średnicy otworu metalizowanego. Te dwa parametry pozwalają skomunikować ludzi od biznesu z architektami IT, który dobiorą rozwiązanie spełniające wymagania dla konkretnych aplikacji. W erze cyfrowej transformacji nieprzerwany dostęp do danych, a także zabezpieczenie przed ich ewentualną utratą, stają się jednym z najbardziej strategicznych wyzwań dla wielu przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno dużych jak i małych firm, jak i praktycznie każdej branży.

Do takiego rachunku zawsze musimy doliczyć ewentualne straty wizerunkowe spowodowane niedostępnością naszych usług albo ich brakiem. Jest to szczególnie ważne w “gorącym” okresie (dla sklepów internetowych będą to okresy przedświąteczne). Może się zdarzyć, że nie tylko stracimy zamówienia ale również klientów, rozczarowanych długim czasem trwania naszej awarii. Pojawienie się Zapasowych Centrów Danych jako usługi (DRCaaS) sprawiło, że myśleć mogą o nich również właściciele średnich i małych firm.

  • Organizacja może posiadać kopię zapasową aktualnych danych, ale w momencie awarii nie będzie miała gdzie ich odtworzyć.
  • Powierzchnia minimalnego pierścienia powinna jednak zostać dobrana do średnicy padu oraz wielkości otworu metalizowanego.
  • Dzięki temu możesz mieć pewność, że usłyszysz wyraziste dialogi i wokale oraz wszystkie efekty dźwiękowe na komfortowym poziomie głośności.
  • W swoim dorobku naukowym zajmuje się lotnictwem bezzałogowym oraz jego wykorzystaniem w koncepcjach smart city.

Inne problemy związane z tą funkcją to specyficzne wymagania czy ograniczenia danego urządzenia, np. Parametrami DRC, o których nie wolno zapomnieć podczas projektowania płytek PCB, są także minimalne pierścienie (ang. annular rings) oraz odległości pomiędzy otworami. Minimalne pierścienie odpowiadają szerokości pasa miedzi znajdującej się wokół otworu metalizowanego, natomiast odległości pomiędzy otworami oznaczają minimalną szerokość rozstawu samych pierścieni. Warto zauważyć, że o środowisku DRC można mówić nie tylko w kontekście czysto informatycznym. Katastrofą może być objęte miejsce pracy wielu ludzi i aby biznes przetrwał nie wystarczy zapewnienie samego dostępu do danych, ale należy również zadbać o miejsce, gdzie Ci ludzie będą mogli szybko i sprawnie się przenieść, aby kontynuować swoje zadania.

Jakie są najważniejsze parametry DRC?

Większość firm również korzysta z backupu, ale są i takie, których charakterystyka działalności wymaga, żeby były dostępne zawsze, nawet w przypadku największych awarii. Dynamic Range Control (DRC), czyli kontrola dynamiki sygnału, to funkcja, która umożliwia kompresję dynamiki dźwięku pochodzącego z odtwarzacza DVD, telewizora czy jakiegokolwiek innego źródła. Inaczej mówiąc, DRC zwiększa natężenie odtwarzanych dźwięków, które są zbyt ciche, i zmniejsza natężenie tych zbyt głośnych. W praktyce oznacza to, że nie będziemy skazani na nerwowe manipulowanie reguacją głoś-ności na pilocie, gdy po scenie szeptanego, cichego dialogu nastąpią hałaśliwy pościg samochodowy, strzelanina czy seria wybuchów. Jest to rozwiązanie bardzo przydatne, zwłaszcza gdy chcemy oglądać filmy w późnych porach nocnych.

W największych firmach praktyką stała się okresowa symulacja „katastrof”, gdzie sprawdzany był czas relokacji pracowników lub nawet takie scenariusze, w których połowa z tych pracowników nie pojawia się przez jakiś czas w firmie. Pokazuje to dużą świadomość i dojrzałość danego przedsiębiorstwa, które potrafi wyciągać właściwe wnioski i rozsądnie podejmuje decyzje związane z krytycznym obszarami własnej działalności. Disaster Recovery Center może być odwzorowaniem środowiska klienta w 100%, bądź dublować jego najważniejsze funkcjonalności (60 – 80%) – wszystko zależy od tego, jak duży procent systemu jest uznawany za kluczowy dla działalności firmy. Procent odwzorowania jest też uzależniony od tego, jaki budżet chce na takie zabezpieczenie przeznaczyć jego użytkownik. Wdrożeniem DRC powinny zająć się organizacje posiadające certyfikat ISO gwarantujący zapewnienie ciągłości działania biznesu – BCM – Business Continuity Management. Centrum Odzyskiwania po Awarii niezależnie od konfiguracji działa w trzech trybach – replication (replikacji), failover (działania podczas awarii) oraz rollback (przełączenia na podstawową infrastrukturę IT).

drc co to jest

Kolejną ważną zasadą, której należy bezwzględnie przestrzegać podczas projektowania obwodów drukowanych, jest minimalna szerokość ścieżek (ang. tracks). Atrybut ten określa najmniejszą możliwą do wykonania szerokość ścieżek elektrycznych. Im niższa wysokość tego parametru DRC, tym gęstsza mozaika połączeń może zostać wykonana na danej płytce PCB. Szczególnie, że wszystkie systemy informatyczne ewoluują, powstają nowe, a inne są wygaszane. Aby w przypadku awarii nie tracić czasu, powinniśmy cyklicznie testować oraz aktualizować nasze plany DRP (Disaster Recovery Plan).

Po przeprowadzeniu prac, wszystkie zmiany zostają cofnięte i możemy kontynuować naszą replikację asynchroniczną. Dziennikarz technologiczny z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w nowych technologiach, telekomunikacji oraz automotive. Z mediami związany od 2015 roku – najpierw jako event manager, a później dziennikarz technologiczny.

To z kolei wymusza na producentach obwodów drukowanych stałą aktualizację parku maszynowego, pozwalającą im na zmniejszenie minimalnych parametrów DRC. Przestrzeganie zasad DRC pozwoli także uniknąć popełniania trywialnych błędów na etapie projektowania obwodów drukowanych. Współczesne oprogramowanie do tworzenia schematów płytek PCB może zostać skonfigurowane pod kątem zgodności z zasadami DRC producenta obwodów drukowanych, gwarantując tym samym pełną zgodność z jego możliwościami produkcyjnymi.

RTO (Recovery Time Objective) – inaczej cel czasu przywracania stanowi kluczowy wskaźnik, który pozwala obliczyć, jak szybko system lub aplikacja musi zostać przywrócona po przestojach, aby nie zakłócać znacząco funkcjonowania firmy. Ponadto należało zapewnić na tyle wykwalifikowany personel, który będzie znać nie tylko wewnętrzne aplikacje, ale również wspierać całą tę infrastrukturę. Wielu właścicieli firm uświadamiało sobie wtedy, że utrzymanie tego wszystkiego jest sporym wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt rotacji pracowników branży IT oraz niezbędnych kompetencji jakie powinni oni posiadać.

Czym jest mostek i kiedy się go stosuje w przypadku PCB?

Podstawowym założeniem BIA jest to, że każda część organizacji zależy od ciągłego funkcjonowania wszystkich pozostałych jej części, ale niektóre z nich są ważniejsze od innych i wymagają większego przydziału środków po katastrofie. Rezultatem jest raport analizy wpływu biznesowego opisujący potencjalne zagrożenia dla badanej organizacji. Zreplikowane produkcyjne środowisko ma też jedną fundamentalną zaletę – może służyć jako środowisko do wszelakiego rodzaju testów – tak jakbyśmy to robili na tzw.

  • Atrybut ten określa najmniejszą możliwą do wykonania szerokość ścieżek elektrycznych.
  • W przypadku Data Space, Zapasowe Centrum Danych jest odpowiednio oddalone od naszego Data Center.
  • Nietrudno zresztą wyobrazić sobie taką sytuację w świecie, w którym wiele codziennych czynności przenieśliśmy z offline do online.
  • Rezultatem jest raport analizy wpływu biznesowego opisujący potencjalne zagrożenia dla badanej organizacji.
  • W wielkim skrócie można powiedzieć, że DRC to zreplikowana i oddalona geograficznie zapasowa infrastruktura IT firmy.

Nadal są to rozwiązania dość kosztowne, ale w miarę zwiększania się ich dostępności, będzie się to zmieniać. Oczywiście zanim zdecydujemy się na któryś z wariantów, warto policzyć sobie ile stracimy na potencjalnej awarii. Backup jest rozwiązaniem pozwalającym nie martwić się o utratę danych spowodowaną awarią serwerów. Można dzięki niemu odtworzyć środowisko, z którego korzystaliśmy, odzyskać dane klientów, czy też ich umowy i zobowiązania. Rozwiązaniem wszystkich tych problemów dla użytkowników indywidualnych jest backup – czy to w chmurze, czy też na zewnętrznych nośnikach fizycznych.

Żeby uzmysłowić sobie możliwości Zapasowego Centrum Danych, warto przytoczyć przykład pewnej firmy IT, która swoje Data Center miała w jednej z wież World Trade Center. Już osiem godzin po tragicznym zamachu firma ta ponownie uruchomiła systemy. Z współczesnego punktu widzenia to dużo czasu, ale pamiętajmy, że zdarzyło się to w roku 2001, a dodatkowo sprzęt został zniszczony fizycznie. Niestety to rozwiązanie ma jedną zasadniczą wadę – czas od powstania awarii do jej usunięcia (przywrócenia funkcjonalności systemowi) może być liczony w godzinach, a nawet w dniach – podczas gdy limit dla banków i instytucji zaufania publicznego wynosi kilka minut. Nietrudno zresztą wyobrazić sobie taką sytuację w świecie, w którym wiele codziennych czynności przenieśliśmy z offline do online.

Firma

W swoim dorobku naukowym zajmuje się lotnictwem bezzałogowym oraz jego wykorzystaniem w koncepcjach smart city.

Umożliwia to realizację ambitnych projektów obwodów drukowanych o wyjątkowo wysokiej gęstości mozaiki elektrycznej. Są one znacznie mniejsze i lżejsze w porównaniu do tradycyjnych płytek PCB, dzięki czemu mogą być stosowane w urządzeniach, w których liczy się przede wszystkim kompaktowy rozmiar. Funkcja DRC pozwala także na poprawę dynamiki dialogów w scenach, w których występuje tzw. Oczywiście, w wielu przypadkach użycie funkcji DRC pozornie nic nie będzie zmieniać, stąd też wielu użytkowników, nie dostrzegając efektów jej działania, uważa to za jeszcze jeden zbędny “bajer”. Tym bardziej że w przypadku, gdy na płycie DVD zastosowano właściwą kompresję dynamiki, DRC rzeczywiście nie będzie potrzebne.

Wystarczy wyobrazić sobie startym jaki poniósł by bank, operator telefonii komórkowej, operator internetowy (ISP) w momencie awarii, która spowoduje brak dostępu do kluczowych elementów organizacji np. Aplikacji bankowej, serwisu transakcyjnego, systemu billingowego czy dostępu do sieci. Warto podkreślić, że w przypadku niektórych przedsiębiorstw takich jak podmioty z sektora medycznego nie da się wycenić strat w gotówce, ponieważ od niezawodności działania infrastruktury IT zależy ludzkie zdrowie lub życie. BPC (Business Continuity Plan) – dokument opisujący sposób pracy firmy podczas nieplanowanych zakłóceń. BPC jest bardziej wszechstronny niż plan odzyskiwania po awarii i obejmuje ewentualności dotyczące procesów biznesowych, aktywów, zasobów ludzkich i partnerów biznesowych – każdego aspektu działalności, na który może mieć wpływ.

Środowisko zapasowe musi również udostępniać nam możliwość „powrotu” (failback) do pierwotnej lokalizacji bez utraty danych, które były przetwarzane w momencie przełączenia (failover). Z danych przekazywanych przez największe firmy analityczne oraz same organizacje wynika, że odpowiednio częste wykonywanie kopii zapasowej na bezpiecznych nośnikach nie jest wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów IT. Organizacja może posiadać kopię zapasową aktualnych danych, ale w momencie awarii nie będzie miała gdzie ich odtworzyć. Naprawa infrastruktury często zajmuje godziny, a dodatkowy czas potrzebny jest na przywrócenie aktualnych danych.

Dlatego każda firma powinna zastanowić się nad zasadnością posiadania DRC (Disaster Recovery Center). W wielkim skrócie można powiedzieć, że DRC to zreplikowana i oddalona geograficznie zapasowa infrastruktura IT firmy. W przypadku Data Space, Zapasowe Centrum Danych jest odpowiednio oddalone od naszego Data Center. Dzięki temu w ciągu kilku minut od awarii jesteśmy w stanie przywrócić działanie kluczowych usług, co jest priorytetem szczególnie dla firm, których działalność opiera się głównie na wymianie danych. Ciągłość działania to jedna z najważniejszych cech dzisiejszych organizacji. DRC jest również przydatne do testowania konfiguracji systemowych przed wprowadzeniem do wykorzystania.

W przeważającej większości czasu, która w idealnym scenariuszu powinna wynosić 100% czasu działania infrastruktury IT organizacji, DRC działa w trybie replikacji. Oznacza to, że infrastruktura DRC stale monitoruje i wprowadza zmiany w konfiguracji oraz zapisanych danych, które odbywają się w podstawowym systemie IT organizacji. Rozwiązanie to pozwala w przypadku wystąpienia awarii bardzo szybko przejąć przetwarzanie przez DRC. Organizacja może zdecydować się na odłączenie mniej istotnych usług i skupić się na zapewnieniu jak największej dostępności kluczowych elementów infrastruktury IT.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.