Home / Forex / etf co to jest: Co to jest fundusz ETF? Jak w niego zainwestować? Gdzie kupić?

etf co to jest: Co to jest fundusz ETF? Jak w niego zainwestować? Gdzie kupić?

etf co to jest

Aby uprościć obliczenia, nie bierzmy pod uwagę przewalutowania, spreadu, prowizji brokerskiej i opłaty za zarządzanie. Interesującym – choć ryzykownym – rozwiązaniem są także ETF’y lewarowane. Dzięki wbudowanej w dany instrument finansowy dźwigni możliwe jest zwiększenie zysku (lub straty) z naszej inwestycji. Inwestowanie za pomocą ETF nie ogranicza się jedynie do naśladowania znanych indeksów. Takie które grupują firmy z konkretnej branży czy regionu. Fundusze ETF możemy podzielić na pięć podstawowych, zależnych od obszaru, na jakim operują.

Dla porównania – fundusze za możliwość wspólnego inwestowania i administrowania nimi pobierają opłatę w wysokości od 0,5 do nawet 3 proc. W przypadku ETF nie płacisz żadnych wstępnych czy końcowych opłat manipulacyjnych, które naliczane są przy konwencjonalnych funduszach. Konto maklerskie w Bossa lub Biurze Maklerskim mBanku, które można opakować w IKE lub IKZE. Te instytucje mają sporą ofertę ETF’ów, w tym funduszy zagranicznych. Zapłaciliśmy za to 3000 euro, przy kursie 4,5 zł (w złotówkach ta transkacja wyniosła zł). Po pół roku ETF zyskał 10%, więc postanowiliśmy go sprzedać za 3300 euro.

  • Konto maklerskie w Bossa lub Biurze Maklerskim mBanku, które można opakować w IKE lub IKZE.
  • Taki fundusz inwestuje w indeks, obligacje lub zbiór produktów.
  • Tym samym opłata za fundusze w ramach TFI może wynieść nawet 4% rocznie.
  • Z kolei ETF-y sektorowe koncentrują się na konkretnych sektorach gospodarki, np.

Co ciekawe sam indeks S&P zarobił w tym czasie tylko 51,5 proc. ETFDAX wzrósł o 34,63 proc., podczas gdy sam DAX 30,6 proc. Najważniejszym kryterium, w oparciu o które można klasyfikować fundusze ETF jest kryterium składu portfela inwestycyjnego, czyli sposobu odwzorowania indeksu. Z tym, że zyskujesz dzięki temu udział w aktywach takiego funduszu.

W co teraz warto inwestować? Wypowiedź szefa Fed odwróciła sytuację

Poniekąd ETF-y działają tak, jak inne konwencjonalne fundusze inwestycyjne. Inwestor przekazuje zatem kapitał podmiotowi zarządzającemu, by w zamian otrzymać jednostki uczestnictwa. Odpowiedzialność za ich emisję ponosi fundusz stworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa jest udziałem w całkowitych aktywach funduszu. Jak już wspomnieliśmy na początku ETF to taki rodzaj funduszu inwestycyjnego, który niemal odzwierciedla stan jednej z wybranych giełd (i nie tylko giełd).

Z klasycznych kont maklerskich z dostępem do ETF’ów inwestorzy polecają zwykle XTB, Bossa oraz Biuro Maklerskie mBanku (które jednak straciło dobre opinie po podwyższeniu cen za swoje usługi). Wyróżnia się tu zdecydowanie XTB, które w ogóle nie pobiera prowizji od handlu ETF’ami. W Polsce ta forma inwestowania ma krótką historię, bo pierwszy fundusz ETF dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powstał w końcu 2010 roku.

Pierwszy Exchange Traded Fund powstał w 1990 roku w Kanadzie, funkcjonując wówczas jeszcze pod inną nazwą. Od tego czasu, na światowych giełdach fundusze ETF funkcjonują w liczbie przekraczającej 10 tysięcy – przy czym ich ilość stale rośnie. Fundusz po zebraniu środków od wielu inwestorów zaczyna dysponować wielkim kapitałem. To nierzadko pozwala mu wypracować przynajmniej satysfakcjonujący zysk, który następnie trafia do inwestorów. Inwestowanie w fundusze ETF jest zatem zestandaryzowane. Istotne jest to, że fundusze ETF są tworzone na czas nieokreślony.

etf co to jest

Dzięki niektórym z nich możliwa jest ekspozycja na praktycznie cały światowy rynek. Warto jednak zawsze sprawdzić, co dokładnie jest w koszyku danego ETF’u. Może być w nim nawet 1600 spółek, ale i tak to na kilkunastu z nich będzie spoczywać odpowiedzialność za ostateczny wynik funduszu. Exchange Traded Fund, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego odzwierciedlającego stan (notowania) jednej z określonych giełd. Uważany za stosunkowo bezpieczną formę długoterminowego oszczędzania.

Jaka jest dokładność w odwzorowywaniu indeksów?

W pewnych przypadkach mogą one jednak zostać zamknięte. W tym przypadku trzeba zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawne i podatkowe. Należy też pamiętać o konieczności rozliczenia podatkowego dywidendy, jeśli takową się otrzymało. Prawidłowy sposób rozliczeń zależy od paru czynników. Znacznie ma zwłaszcza to, czy inwestycja dotyczyła polskich, czy też zagranicznych ETF-ów.

  • Jak już wspominaliśmy, zakup ETF’ów praktycznie niczym się nie różni od zakupu akcji.
  • Potocznie mówi się, że są proste w użyciu, przejrzyste i elastyczne.
  • Notowania najlepiej sprawdzać na stronie Etfdb.co.
  • Jeśli chcesz wybrać polski ETF na GPW w Warszawie, możesz zdecydować się na ETF WIG20, czyli fundusz, który będzie odzwierciedlał notowania 20 największych spółek na polskiej giełdzie.

Ich zadaniem jest jak najwierniejsze odwzorowanie ruchów kursów danych indeksów. Jest to rozsądna strategia, ponieważ statystyki pokazują, że od 70 do 90% aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych przegrywa z szerokim rynkiem. Działalność funduszy ETF nie jest trudna do zrozumienia i to jeden z argumentów przemawiających za ich popularnością zwłaszcza wśród niedoświadczonych inwestorów. Rzecz polega na tym, że jeśli na przykład giełda w Nowym Jorku rośnie, czyli jej indeks idzie w górę, to wówczas ETF dla tej giełdy wypracowuje stopę zwrotu.

Certyfikaty inwestycyjne funduszy ETF, są notowane na giełdzie dokładnie tak samo jak akcje, ale nimi nie są. Jako ETF fundusz nie emituje akcji, ale certyfikaty notowane na parkiecie giełdowym. Kompozycja portfela zależy od funduszu, ale zazwyczaj aktywa ważone są za pomocą kapitalizacji rynkowej, czyli iloczynu kursu i liczby akcji będących w obrocie. To oznacza uprzywilejowanie spółek o wysokiej kapitalizacji. Wartość środków ulokowanych w ETF-ach na całym świecie przekracza 6 bilionów dolarów, z czego 4 bln dolarów na giełdach w USA. W większości przypadków ETF-y traktuje się jako sposób na inwestowanie pasywne.

W jaki sposób zarządza się funduszami ETF?

W przypadku podjęcia inwestycji w ETF-y zyski czy straty inwestora zależą od notowań danego indeksu, na jaki ETF jest eksponowany. Jeśli dany indeks urósł lub spadł w danym okresie np. O 10 proc., to wartość całej inwestycji również zmieni się o około 10 proc.

Naśladuje on indeks S&P 500, to inwestujesz we wszystkie 500 akcji z amerykańskiego, słynnego indeksu bez konieczności przeznaczania na to wysokiej kwoty z własnego kapitału. Niektórzy starają się zostać amerykańskim rezydentem podatkowym, inni korzystają z usług brokerów, którzy nie są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej. Najlepszym sposobem jest jednak skorzystanie z europejskich odpowiedników amerykańskich ETF’ów.

etf co to jest

Nieco inaczej jest w przypadku współpracy z funduszem inwestycyjnym. W jaki sposób rozwijał się rynek tych instrumentów finansowych? Jakie replikacje stosują najpopularniejsze ETF-y? ETF-y stają się coraz bardziej popularne, a pytania się mnożą, więc TMS Brokers przedstawia skondensowaną pigułkę wiedzy w specjalnym wideo.

Z jakim ryzykiem wiążą się fundusze ETF?

Fundusze akumulacyjne, czyli te bez wypłat dywidendy osiągają nieco lepsze wyniki w dłuższym terminie. Brak dywidend to również prostsze rozliczenia podatkowe. Najważniejsze jest to, by dopasować fundusze ETF do swojej strategii inwestycyjnej i poziomu awersji do ryzyka. Zupełnie inna jest specyfika inwestycji w ETF oparty o obligacje niż ten bazujący na kryptowalutach. Trzeba również zastanowić się nad horyzontem czasowym inwestycji.

Poziom ryzyka w znacznej mierze zależy od tego, na jakich instrumentach bazowych opiera się wybrany fundusz ETD. Myślisz sobie pewnie teraz, OK, fajnie, ale czy opłaca się inwestować w ETF-y na polskiej giełdzie, skoro jest ich tylko trzy. Fakt, niewiele, nikt jednak nie powiedział, że można inwestować tylko w ETF-y na warszawskiej giełdzie.

Niezbędne jednak będzie konto maklerskie lub rachunek na którejś z platform pośredniczących w wyborze odpowiednich ETF’ów. Przeczytaj także o celach inwestycyjnych, oraz jak zacząć inwestowanie. Warto poświęcić chwilę na edukację w symulatorze, poprzedzoną najlepiej nauką teorii z zaufanych źródeł. W pewnym sensie ETF-y umożliwiają podejmowanie dużych wspólnych decyzji inwestycyjnych, które nie byłyby możliwe do wykonania przez pojedynczego inwestora.

Przed transakcją możemy kliknąć na ikonkę zaznaczoną czerwoną strzałką. Pojawi się wtedy skrócona informacja na temat danego ETF’u. Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał.

Ruszyło śledztwo w sprawie inwestycji w Mercure Ursus Station

Dodatkowo warto pamiętać o dywidendach i niższych opłatach za zarządzanie, które “poprawiają” wynik końcowy. Sam fundusz ETF nie jest papierem wartościowym, ale już jednostki uczestnictwa w funduszach ETF spełniają warunki uznania ich za taki. Tym, co upodabnia fundusze ETF do papierów wartościowych, np. Akcji, jest to, że ich certyfikaty inwestycyjne są notowane w taki sam sposób na giełdzie. Można je więc kupować i sprzedawać w każdej sesji. Wycena jednostek ETF na giełdzie odbywa się na bieżąco i charakteryzuje wysoką płynnością.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.