Home / Forex / etfbw20lv jak działa: Fundusze ETF z dźwignią Szaleństwo czy sensowny składnik portfela?

etfbw20lv jak działa: Fundusze ETF z dźwignią Szaleństwo czy sensowny składnik portfela?

etfbw20lv jak działa

Z czasem czytelnicy zadawali mi coraz więcej pytań ich dotyczących, aż w końcu ich liczba osiągnęła „masę krytyczną”, a więc postanowiłem wreszcie o nich napisać. A jego wartość odpowiadała jednej dziesiątej wartości indeksu WIG20. Jego obecność na warszawskim parkiecie zakończyła się 28 kwietnia br.

Założyłem, że konsekwentnie będę aktualizował poniższe zestawienie. Pomimo tego sugeruję, żebyś zawsze upewnił się co do aktualnych parametrów funduszu w KID oraz w karcie funduszu, dostępnych na stronie emitenta. Linki do dokumentów funduszu oraz informacje o indeksie znajdziesz na końcu opisu każdego ETF-a. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.

  • Dzięki temu może stać się realnym sposobem na pomnażanie oszczędności.
  • Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.
  • To, wraz z ceną pojedynczych certyfikatów sprawia, że próg wejścia na rynek jest bardzo niski.
  • Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do przedstawienia liczby ETF-ów z dźwignią, które znajdują się obecnie w ofercie BM mBanku, DM BOŚ oraz XTB.
  • Mogą też grupować giełdy wybranych państw z określonego kontynentu.

Niemniej jednak uważam, że przy wyborze brokera do inwestowania w ETF-y należy wziąć pod uwagę poniższe dwa kryteria. Alokacja Certyfikatów Serii A nastąpi w 1 dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A. Gdyby chwytanie okazji było proste, to każdemu by się to udawało. W ostatnim akapicie tego rozdziału chciałbym pokazać Ci na liczbach destruktywny wpływ lewara w średnim i długim terminie, bo symulację rozpoczniemy od górki indeksu NASDAQ 100 w 2000 roku.

ETF-ów, które naśladują niemal wszystkie indeksy giełdowe, obligacje skarbowe lub korporacyjne czy komunalne, określone sektory gospodarki, waluty, kryptowaluty oraz towary. Są też takie, które inwestują bezpośrednio w surowce lub w spółki zajmujące się wydobyciem. Ostatnio powstał ETF, który będzie dawał ekspozycję na uran. ETF-y wprawdzie mają zarządzających, ale w przeciwieństwie do większości funduszy standardowych zarządzane są pasywnie. Poza tym posiadacze tytułów uczestnictwa w ETF-ach otrzymują odpowiednik dywidend, który jest średnią ważoną dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład danego indeksu.

Czym jest ETF i jak funkcjonuje?

Zamiast inwestować jednorazowo większą kwotę, narażając się w ten sposób na wysokie koszty w jednym momencie, możesz zamiast tego zdecydować się na inwestowanie stopniowo w dłuższym okresie. Inwestując w mniejsze kwoty, powiedzmy co miesiąc lub co kwartał, będziesz mniej narażony na cenę płaconą w momencie inwestycji, ponieważ inwestycja zostanie uśredniona w dłuższym okresie czasu. Ta metoda jest znana jako uśrednianie kosztów jednostkowych. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji w w tym artykule.

A powyżej, i liczby Certyfikatów Serii A objętych zapisem. Wszystkie trzy opisane tu fundusze ETF to dosyć drogie (ok. 1% rocznie) i bazujące na zmiennych surowcach fundusze, których na pewno nie powinno się trzymać na rachunku dłużej niż przez kilka godzin. Czy zatem lepszą (mniej zmienną) alternatywą byłby lewarowany ETF na metale szlachetne, np. Zaraz zobaczysz jak lewarowane fundusze ETF na kruszce zachowują się w okresach mniej zdecydowanych ruchów, które można by nazwać raczej trendem bocznym niż silną tendencją wzrostową.

Emitent musiał zwyczajnie dopasować się do polskiego prawa, które nie jest dostosowane do rynku ETF. Teoria teorią, ale aby porządnie zrozumieć temat, warto jest zaznajomić się z jego praktyczną stroną. W tym rozdziale wpisu zamieściłem po kilka wykresów i tabelek z danymi, które pozwolą Ci dogłębnie zrozumieć mechanizm działania ETF-ów z dźwignią i ocenić czy w Twojej strategii inwestycyjnej znalazłoby się na nie miejsce. Zaczniemy od ETF-ów na surowce, kontynuując z ETF-ami na kruszce, a następnie na indeksy akcji.

Vanguard Large-Cap ETF, mają w portfelach akcje spółek o największej kapitalizacji z portfela wybranego wskaźnika, inne takie jak Standard & Poor’s MidCap 400 Index – spółki o średniej kapitalizacji. Dla zwolenników inwestycji w najmniejsze spółki, są tworzone takie ETF-y jak Vanguard Small-Cap ETF. Najpopularniejsze są ETF-y oparte na indeksach i to nie tylko najbardziej znanych, takich jak S&P, Dow Jones czy DAX, ale również mniej znane – również z rynków bardziej egzotycznych i sektorowe. Wiele ETF-ów dobiera do portfela spółki, które od dłuższego czasu wypłacają dywidendy. Największym i najstarszym funduszem amerykańskim jest SPDR S&P 500 ETF, replikujący indeks S&P 500. W jego portfelu znajduje się ponad 500 spółek, z których żadna nie przekracza 3,4 proc.

etfbw20lv jak działa

ETF na niemiecki DAX może natomiast reprezentować europejski rynek akcji. Co prawda, w indeksie rynku europejskiego MSCI Europe, Niemcy są czwartym największym rynkiem, zaraz po Wielkiej Brytanii, Francji oraz Szwajcarii. Wybór mamy jednak ograniczony, a ekspozycja na DAX da inwestorowi szerszą dywersyfikację walutową, gdyż oprócz dolara amerykańskiego, w portfelu znajdzie się także euro. Ostatni element części akcyjnej portfela mogą zajmować ETF-y na rynek Polski, na indeks WIG20 oraz mWIG40.

Certyfikatów Inwestycyjnych

Czy można więc zbudować taki portfel z ETF-ów notowanych na GPW? Można, choć nie będzie on tak zdywersyfikowany jak portfel zbudowany z ETF-ów zagranicznych. Stany Zjednoczone stanowią obecnie ponad 60% światowego rynku akcji (Indeks MSCI ACWI), więc ETF na indeks największych amerykańskich spółek S&P 500 może z powodzeniem reprezentować ten rynek. ETF-y notowane na GPW dają inwestorowi ekspozycję na rynek polski, amerykański oraz niemiecki. Dzięki temu, można zbudować szeroko zdywersyfikowany portfel, który zapewni różnorodność geograficzną, sektorową oraz walutową. Przykładowy, pasywny portfel inwestycyjny odszukasz na końcu artykułu.

  • Dało, bo sam miałem w tamtym momencie w portfelu dość dużo srebra i złota, co opisałem we wpisie „W co inwestować podczas pandemii koronawirusa?
  • Już na początku wpisu chciałbym podkreślić jakim błogosławieństwem jest dźwignia dla trzech zyskownych dni pod rząd, a jakim przekleństwem staje się ona przy wystąpieniu nawet jednego dnia dużych spadków, w tym przypadku rzędu -4%.
  • Nadeszła pora na najważniejszą część wpisu, w której przeanalizujemy wspólnie kilka wykresów historycznych cen funduszy ETF z dźwignią wraz z porównaniem ich do ruchów przynależnym im indeksów bazowych.
  • Szukając odpowiedzi na to pytanie, zaczniemy od rozdziału, w którym opiszę ich sposób działania, byś lepiej zrozumiał z czym masz do czynienia, słysząc „leveraged ETF„.

Mało popularny indeks WIG20Lev jest pochodną czołowego polskiego indeksu giełdowego, obliczanym od 4 maja 2009 r. Dwukrotna dźwignia oznacza podwojenie stopy zwrotu w przypadku wzrostów, jak i dwukrotne zwiększenie strat w przypadku spadków. Trzymanie ETF z dźwignią inwestycyjną przez więcej niż jeden dzień może spowodować zwrot inny niż dokładna wielokrotność zwrotów instrumentu bazowego. Ponadto wbudowane koszty ETF mogą również mieć wpływ na zwroty. Wykorzystanie marży nie jest wymagane do zakupu odwrotnego ETF.

Wystarczy wybrać rynek, gałąź gospodarki lub surowiec, a wybór jest olbrzymi. Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy. Informacje w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji.

Czy dało się „złapać byka za rogi”, wstrzeliwując się w ten spory wzrost? Dało, bo sam miałem w tamtym momencie w portfelu dość dużo srebra i złota, co opisałem we wpisie „W co inwestować podczas pandemii koronawirusa? „, ale nigdy nie ośmieliłbym się w tak zmiennym okresie kupić i trzymać przez kilka miesięcy lewarowanego ETF-a. Chociaż uważam powyższe kilka wykresów za bardzo ciekawe to mam Ci teraz do przedstawienia coś jeszcze ciekawszego, czyli lewarowany ETF na giełdowy indeks akcji. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do przedstawienia liczby ETF-ów z dźwignią, które znajdują się obecnie w ofercie BM mBanku, DM BOŚ oraz XTB. ETF-y z dźwignią względnie tanio (1-2% rocznie) amplifikują dziennie stopy zwrotu z indeksów.

Poniżej przykładowy długoterminowy portfel pasywny o umiarkowanym ryzyku, w którym 60% stanowią akcje, a 40% obligacje. Ma to szczególne znaczenie pod kątem rozliczania dywidend. Mimo, że fundusz notowany jest na GPW, to ma zagraniczną rejestrację, więc samodzielnie będziesz musiał rozliczyć dywidendy. Więcej szczegółów na temat rozliczania podatków z dywidend oraz ETF-ów zagranicznych możesz znaleźć w poniższym artykule.

Jakie ETF-y są dostępne na giełdzie w Warszawie?

W dniu 12 lipca 2019 roku nastąpiło zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20Lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Duchową kontynuacją tego wpisu jest artykuł „Jak zwiększyć zysk swojego portfela? Najciekawsze aktywne ETF-y„, w którym pokazałem, jak niebezpieczne w okresie spadków na giełdzie okazały się te fundusze (ku przestrodze!).

etfbw20lv jak działa

Obecnie jest ich około 10, przy czym każdy z nich oferuje shortowanie… z dźwignią. Jedynym problemem jest to, że nikt podobnych spadków nie potrafi przewidzieć, a więc zwykle o dobrym momencie na ich użycie dowiadujemy się już „po fakcie”. Rozdział teoretyczny zakończymy, podsumowując plusy i minusy funduszy ETF z dźwignią. Opisywany ETF ma za zadanie odwzorowywać dzienną stopę zwrotu WIG20 z dwukrotna dźwignią finansową, przy zachowaniu replikacji fizycznej na poziomie przynajmniej 50% wartości portfela. Instrument skierowany jest dla konsumentów z niską awersją do ryzyka, zaś zalecany czas utrzymywania pozycji to 1 dzień.

Nie bez powodu pogrubiłem czcionkę dla skumulowanych wyników z trzeciego oraz piątego dnia symulacji. Już na początku wpisu chciałbym podkreślić jakim błogosławieństwem jest dźwignia dla trzech zyskownych dni pod rząd, a jakim przekleństwem staje się ona przy wystąpieniu nawet jednego dnia dużych spadków, w tym przypadku rzędu -4%. Zwróć uwagę na skumulowany wynik z inwestycji w ETF z dźwignią, który po trzech niezłych dniach skończył na niemal +26% podczas gdy „zwykły” ETF zaliczył nieco ponad 8% zysku. Wystarczyły jednak dwa gorsze dni, by ten drugi prawie zrównał się wynikiem z pierwszym, nielewarowanym kończąc na +4,17%, mimo że ETF podążający za indeksem bez lewara wrócił z +8,21% na +1,80%, więc dosyć nieznacznie. I tu pojawia się pierwszy problem, gdyż fundusze ETF z dźwignią – ze względu na swój sposób działania – raczej nie nadają się na stabilny i pewny budulec rozsądnego portfela długoterminowego. Co więcej, nie będą one też głównym narzędziem w repertuarze spekulanta, który zamiast lewarowanych ETF-ów użyje w swoich „zagraniach” jednej z wielu kategorii derywatów, np.

ETF, znany również jako tracker, oznacza Exchange Traded Fund. Jest to produkt zgodny z indeksem, towarem, obligacjami lub wyborem produktów. W przeciwieństwie do niektórych innych funduszy, możesz kupować lub sprzedawać ETF-y na giełdzie papierów wartościowych. Wyniki ETF podążają za zmianami cen produktów bazowych w funduszu. Przeczytaj więcej ogólnych informacji o ETF-ach tutaj.

W co inwestować. Giełdy świata dla leniwych z kapitałem

Zostały one zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności instrumentu bazowego, który często jest indeksem. Może to na przykład mieć na celu podwojenie lub nawet potrojenie wydajności instrumentu bazowego. Aby osiągnąć ten wskaźnik, ETF z dźwignią może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych i długu. Przy wzroście o 1% dźwignia ETF osiągnie wzrost o 2%, a nawet 3%, w zależności od określonej relacji. Z drugiej strony, wiąże się to również ze stratą 1%. W przypadku ETF z dźwignią, strata ta wyniesie 2% lub nawet 3%.

Jeżeli indeks WIG20TR pójdzie w górę do poziomu 3100 punktów, Twój ETF jest warty 310 zł. Odwrotnie  – jeśli indeks WIG20TR pójdzie w dół, np. Do poziomu 2900 punktów, Twój ETF warty jest 290 zł. Zainteresowanie ulgami podatkowymi dotyczącymi modernizacji przedsiębiorstw maleje. Firmy chcą korzystać z ułatwień, ale obawiają się trwałości tych rozwiązań. Kryzys i inflacja, Pracownia Finansowa może dołożyć jeszcze jedno – rekord.

To dowodzi jak ważny jest moment inwestycji nie tylko w akcje czy inne instrumenty, ale również ETF-y. Oprócz wszelkich opłat pobieranych przez twojego brokera, emitent ETF może pobierać opłaty za wejście, wyjście i/lub opłaty bieżące. Koszty te są wbudowane w produkt i zostaną odnotowane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID). Koszty wbudowane w lewarowane i odwrócone ETF mogą często być wyższe niż koszty innych ETF. Lyxor jest znacznie tańszy, co w długim terminie znowu przemawia za wyborem ich funduszu.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.