Home / Forex / gpw co to jest: Czym jest GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie? Co nam umożliwia?

gpw co to jest: Czym jest GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie? Co nam umożliwia?

gpw co to jest

Handel instrumentami finansowymi na giełdzie możliwy jest za pośrednictwem domów maklerskich. Wielu inwestorów zastanawia się zatem, jak zacząć inwestować na giełdzie? Aby to zrobić, podmiot musi otworzyć rachunek maklerski w domu maklerskim, który uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Rachunek ten pozwala na przechowywanie instrumentów finansowych i obrót nimi. Transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych zawierane są w systemie kursu jednolitego, notowań ciągłych oraz transakcji pakietowych. Nie wyjaśnia to jednak istoty, jak działa giełda papierów wartościowych.

Trudne czasy III rozbioru, a później dwóch wojen światowych nie zahamowały działalności giełdy, choć obrót papierami wartościowymi wyglądał wtedy inaczej niż współcześnie. Oprócz kupujących i sprzedających na rynku funkcjonują również animatorzy. Taką rolę pełnią najczęściej domy maklerskie, które na podstawie umowy z GPW lub Emitentami, są zobowiązane do stałego składania ofert kupna i sprzedaży. Celem animatorów jest poprawienie płynności, czyli pilnowanie, by można było bez problemu dokonać transakcji kupna lub sprzedaży. Nie zawsze bowiem mogą być chętni do danej transakcji.

GPW to miejsce, gdzie notowane są spółki handlujące swoimi udziałami. Proces wchodzenia na giełdę jest dość czasochłonny i wymaga zatwierdzenia przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego). Po założeniu rachunku inwestor wpłaca określoną kwotę i może rozpocząć poszukiwania interesujących go instrumentów finansowych. Aby je nabyć, należy (najczęściej) za pośrednictwem Internetu złożyć zlecenie kupna. W pierwszej kolejności trafia ono do domu maklerskiego, skąd jest przekazywane do systemu transakcyjnego GPW. Historia Giełdy Papierów Wartościowych sięga 1817 r., kiedy to w Warszawie otwarto Giełdę Kupiecką – miejsce handlu wekslami i obligacjami.

  • Jeżeli nie, warto skorzystać z usług profesjonalnych doradców inwestycyjnych.
  • Straty wynikające z błędnych decyzji inwestycyjnych nie są przez żadną instytucję rekompensowane.
  • W celu pozyskania dodatkowego kapitału spółki akcyjne emitują nowe akcje, które następnie wypuszczają do obrotu publicznego.
  • Po wojnie niestety działalność nie została wznowiona, ponieważ w modelu gospodarczym PRL nie uznawano rozwiązań wolnorynkowych, nie dopuszczano także możliwości handlu instrumentami finansowymi.

Spotykają się na niej kupujący i sprzedający różnego rodzaju instrumenty finansowe. Inwestorem może być w zasadzie każdy, kto posiada odpowiedni kapitał. Do inwestowania potrzebne są bowiem środki pieniężne.

Kursy akcji, ustalane są głównie na podstawie składanych zleceń kupna i sprzedaży, a więc zależą od popytu i podaży. Jaka jest jednak podstawowa różnica między tymi dwoma sposobami prowadzenia notowań? Otóż w przypadku notowań ciągłych kurs danego instrumentu finansowego może ulegać zmianom w sposób ciągły (jak sama nazwa wskazuje). W systemie kursu jednolitego zaś cena ustalana jest tylko dwa razy w ciągu dnia.

GPW działa na zasadzie gromadzenia zleceń przekazywanych przez domy maklerskie i kojarzenia stron chcących dokonać transakcji. Oznacza to, że aby doszło do jej sfinalizowania, oferta kupna musi spotkać się z odpowiednią propozycją sprzedaży. Giełda papierów wartościowych, to miejsce wirtualnego spotkania kupujących i sprzedających instrumenty finansowe. Na tym rynku nie dochodzi jednak do kupna lub sprzedaży towarów w formie materialnej.

Zlecenia można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta biura maklerskiego, ale również przez internet czy telefonicznie.

Jakie instrumenty finansowe występują na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Czy w taki razie handel giełdowy ma charakter wyłącznie inwestycyjny? Jak się okazuje, odgrywa ona dość istotną rolę w gospodarce. Ogólnie obrót takimi instrumentami polega na tym, by je tanio kupić i potem drożej sprzedać, aby w ten sposób osiągnąć zysk. Obecna GPW w Warszawie jest największą giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej.

gpw co to jest

Forex jest najważniejszym rynkiem, przez który przepływa światowa ekonomia – biorą w nim udział rządy, korporacje, banki centralne i inwestorzy prywatni. Powyższy ranking spółek giełdowych odzwierciedla stan na koniec sierpnia 2020 r. Rynek gdzie notowane są spółki z niższym kapitałem i słabszą płynnością finansową. W przypadku zleceń internetowych, inwestorzy zyskują wygodę (dodatkowe usługi) oraz płacą niższe prowizje. Klienci mają do wyboru różne rodzaje zleceń w zależności. Dzięki temu mogą najlepiej realizować swoje plany.

Podkreślmy jednak raz jeszcze, że za efekty handlu instrumentami finansowymi na giełdzie odpowiada sam inwestor. Taki handel może więc przynieść zarówno spektakularne zyski, jak i straty finansowe. Straty wynikające z błędnych decyzji inwestycyjnych nie są przez żadną instytucję rekompensowane. Przede wszystkim dlatego, że dzięki niej przedsiębiorstwa poprzez emisję i sprzedaż swoich akcji mogą pozyskać kapitał niezbędny do rozwoju działalności. Ponadto wiele instrumentów pomaga zabezpieczyć transakcje handlowe – np.

USA ojczyzną giełdowych przekrętów. W Polsce to wciąż wyjątki. Oto najgłośniejsze przykłady insider tradingu

GPW to skrót od Giełda Papierów Wartościowych, czyli nazwy instytucji, w której odbywa się obrót papierami wartościowymi takimi jak akcje, obligacje, opcje indeksowe, ETF-y i inne. Inwestor pragnący kupić akcje spółki XYZ, składa zlecenie kupna w swoim domu maklerskim. Określa cenę po której chce nabyć akcje oraz ich liczbę.

Warto więc wiedzieć, że organem odpowiedzialnym za nadzór tego obrotu jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która m.in. Dba o to, by każdy inwestor był traktowany równo i miał taki sam dostęp do wiarygodnych informacji. Być może zgromadziłeś spore oszczędności i chciałbyś je pomnożyć?

Przynależność do indeksów

Tak duże zróżnicowanie instrumentów finansowych sprawia, że zasadne wydaje się pytanie, w co najlepiej inwestować na giełdzie. Nie ma co ukrywać, iż największą popularnością wśród inwestorów indywidualnych cieszą się akcje spółek. Odbywające się na rynku transakcje muszą być zgodne z ustalonym regulaminem, a nabyć lub zbyć można tylko te instrumenty finansowe, które zostały dopuszczone do obrotu. To właśnie w trakcie zawierania transakcji dochodzi do ustalenia na giełdzie ceny rynkowej, która jest wynikiem gry popytu i podaży. W ramach umowy z takim biurem otrzymuje się najczęściej dostęp do specjalnej platformy transakcyjnej, która umożliwia inwestowanie przez Internet. Za jej pośrednictwem można więc śledzić aktualne notowania na giełdzie oraz składać zlecenia kupna lub sprzedaży danych instrumentów finansowych.

  • Co prawda sama giełda stara się ograniczyć ryzyko inwestycyjne choćby poprzez tzw.
  • Składanie zleceń przez inwestorów wymaga pośrednictwa maklerów zatrudnionych przez biura maklerskie.
  • W celu otwarcia rachunku nie trzeba udawać się osobiście do biura maklerskiego.
  • Dynamiczny rozwój rynku instrumentów pochodnych nastąpił w 2000 r., kiedy bardzo popularny stał się kontrakt na indeks WIG20.

Na GPW obecnie notowanych jest 11 funduszy typu ETF. Status członka giełdy, umożliwiający prowadzenie bezpośredniej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na GPW, posiadały 43 podmioty (24 członków krajowych i 19 członków zagranicznych). Licencje maklera papierów wartościowych posiadały 3.333 osoby, a licencje doradców inwestycyjnych – 867 osób.

“Mała giełda” na zakręcie. Liczba debiutów rdr. spadła o 50 proc.

Kurs akcji to aktualna cena papierów wartościowych dotycząca kupna oraz sprzedaży. Cena rzeczywista na GPW jest zmienna i zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim mają na nią wpływ przyjmowane przez maklerów zlecenia inwestorów. To ona określają popyt i podaż, te zaś kształtują ceny akcji.

Przydatne Informacje

Przede wszystkim kupujący i sprzedający nie są obecni fizycznie – działają za pośrednictwem domów maklerskich składając oferty kupna i sprzedaży do systemu giełdowego. Dzięki temu inni uczestnicy widzą cenę każdej transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie funkcjonuje według określonych zasad. Uregulowane są one w regulaminie GPW oraz wielu przepisach np.

Umożliwią Ci to nie tylko atrakcyjne lokaty bankowe, ale także inwestycje w instrumenty finansowe. Zanim jednak zaczniesz kupować akcje spółek, dowiedz się, co to jest Giełda Papierów Wartościowych i jakie musisz spełnić warunki, by móc uczestniczyć w toczącym się na niej handlu. Oferowane instrumenty finansowe, zwłaszcza z dźwignią, niosą ryzyko strat przekraczających zainwestowany kapitał. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Zapisy te znajdują również odzwierciedlenie na rachunkach inwestycyjnych klientów w systemach biur maklerskich. Co prawda sama giełda stara się ograniczyć ryzyko inwestycyjne choćby poprzez tzw. Polega to na tym, że jeśli kurs akcji wykracza poza określone widełki, ich notowania zostają zawieszone i nie można dokonywać w tym czasie transakcji. Dzięki temu można uniknąć gwałtownego obniżenia lub wzrostu kursu o charakterze spekulacyjnym. Chcąc samodzielnie kupować i sprzedawać instrumenty finansowe na GPW, należy zatem najpierw założyć rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim i przelać na niego pieniądze przeznaczone na inwestycje.

“Disneyland się skończył”. Idzie trudny czas dla inwestorów

Obsługuje 3 rynki (Rynek Główny, NewConnect i Catalyst), na których notowanych jest około 3000 instrumentów finansowych. W Polsce funkcjonuje jedna taka giełda, a jej oficjalna nazwa brzmi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka ta została utworzona przez Skarb Państwa w 1991 r. Od 2010 roku ma charakter spółki publicznej, a jej akcje dopuszczone są także do obrotu. Żadna forma kontaktu z nami nie może służyć do udzielania porad inwestycyjnych.

Na GPW działa to na podobnych zasadach, tylko transakcje dotyczą innych elementów. Na giełdzie może inwestować każdy, kto posiada odpowiedni kapitał oraz otwarty rachunek inwestycyjny w wybranym domu maklerskim. Dobrze, jeśli przyszły inwestor ma wiedzę na temat sposobu funkcjonowania GPW. Transakcje kupna i sprzedaży odbywają się w systemie notowań — ciągłych lub jednolitych. To nic innego jak sposób ustalania kursu danych akcji.

Bieżącą wartość WIG20 liczy się za pomocą skomplikowanego algorytmu, aktualnie jest to około punktów. Indeks zawsze wynosił ponad punktów, jednak spadł w czasie pandemii koronawirusa i dopiero od sierpnia 2020 r. Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. Nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Należy pamiętać, że za efekty inwestycji nie odpowiada biuro maklerskie.

Każdy z nas wie czym jest giełda – warzywna, samochodowa. Giełda, targ, bazar – miejsca, w których ma miejsce handel różnymi rzeczami zaś kupujący i sprzedający mogą dokonać transakcji. A czy każdy człowiek może dokonywać transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych? Nie do końca, ponieważ prawo do zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych mają wyłącznie określone podmioty. Osoby fizyczne mogą ich dokonywać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich. Zbycie lub nabycie możliwe jest wyłącznie w przypadku tych instrumentów, które zostały dopuszczone do obrotu.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.