Home / Forex / ims co to jest: IMS odpowiedź operatorów na fenomen popularności telefonii IP

ims co to jest: IMS odpowiedź operatorów na fenomen popularności telefonii IP

ims co to jest

Właściwa integracja tych elementów – od molekuły aż do wejścia na rynek – umożliwia naszym klientom generowanie wartości, poszerzanie dostępności oraz poprawę wyników zdrowotnych na całym świecie. Pełne uruchomienie sieci UMTS okazało się trudniejsze (i droższe), niż początkowo przypuszczano. W związku z tym system IMS wyprzedził implementację części radiowej tych sieci (segment dostępowy RAN) i obecnie wielu operatorów planuje jego wykorzystanie przez sieci dostępowe GPRS i EDGE. Jeśli wystąpił tego rodzaju problem, wówczas serwer S-CSCF wywołuje specjalny kontroler zasobów multimedialnych, który prześle do nas znaną np. Telefonów komórkowych wiadomość głosową „Abonent nie jest osiągalny, proszę zadzwoń później”…

System ten nosi nazwę IMS (IP Multimedia Subsystem) i został zestandaryzowany w ramach wersji R5 (Release 5) systemu UMTS. Funkcja S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) odpowiadająca w IMS za translację umownej nazwy abonenta na jej adres IP, może służyć również do wywołania dodatkowej aplikacji lub funkcji. Przykładowo ciąg znaków taxi – może być interpretowany przez S-CSCF jako polecenie wywołania aplikacji zajmującej się obsługą floty pojazdów w przedsiębiorstwie taksówkowym, która połączy nas z najbliższym pojazdem tego przewoźnika. Z kolei zastępując w treści wiadomości SIP inicjującej połączenie imię naszego rozmówcy „Jurek” ciągiem „Jurek skrzynka” możemy uzyskać połączenie do jego skrzynki głosowej. Łatwiej także jest niż w tradycyjnej telefonii zrealizować takie funkcjonalności jak przypisanie konkretnego dzwonka do rozmówcy – adres pod którym znajduje się konkretny plik z muzyką jest już nadsyłany w wiadomości SIP z zaproszeniem do rozmowy. Może to także być odnośnik do zdjęcia, do klipu filmowego czy nawet konkretnej strony www.

Killer application dla IMS, a zdaniem wielu specjalistów takiej usługi może w ogóle nie być – istotą IMS będzie duży wybór możliwości. Ponieważ IMS działa w ramach każdego rodzaju sieci dostępowej – może zostać wykorzystany w sieciach stacjonarnych, komórkowych (GPRS, UMTS) czy WiFi lub WiMAX. To z kolei oznacza, że przy zastosowaniu takich rozwiązań jak UMA czy IMR możliwa jest obsługa przenośnych, dwusystemowych terminali WiFi/komórkowy z automatycznym wyborem najlepszej w danym momencie osiągalnej sieci dostępowej. Wyobraźmy sobie sytuację, że zamiast kilku różnych telefonów czy aplikacji softphone mamy jeden przenośny telefon, jesteśmy zawsze dostępni pod jednym i tym samym numerem, a przełączenie na np.

Pisze o tym Roman Sadowski – specjalista ds. komunikacji marketingowej firmy Alcatel Polska.

Z kolei SIP odpowiada za zestawianie połączeń pomiędzy terminalami – niezależnie od miejsca i urządzenia z którego korzystamy. Nadawca wybiera adres SIP (SIP działa podobnie jak adres URL) nadawcy – który może wyglądać np. Wiadomość SIP z zaproszeniem do nawiązania połączenia zawiera również parametry techniczne RTP. Protokół komunikuje się z wieloma urządzeniami aż do momentu odnalezienia adresata (jeśli zalogował się do sieci) lub stwierdzenia, że adresat nie chce zostać odnaleziony – co wynika np. Po mediacji połączenia i przyjęciu go przez odbiorcę, stacja nadawcy potwierdza połączenie wraz z parametrami RTP.

Obecnie motorem napędowym na rynku usług w sieciach komórkowych są klasyczne połączenia głosowe, realizowane w technice komutacji kanałów. Wykorzystywana w sieciach komórkowych technologia ulega jednak istotnym zmianom, a abonenci w coraz szerszym zakresie korzystają i będą korzystać z nowych usług, jakie niesie technika komutacji pakietów. Prostym przykładem może tu być usługa MMS lub też coraz bardziej zaawansowane portale dla terminali mobilnych.

ims co to jest

Twierdzi się, że historycznie rzecz biorąc, programy aplikacyjne korzystające z usług IMS lub CICS (lub obu) obsługiwały i nadal obsługują większość światowych transakcji bankowych, ubezpieczeniowych i związanych z wprowadzaniem zleceń. Obsługa tego typu połączeń, które jeszcze przez długi czas będą realizowane, nie jest problemem w architekturze IMS. RTP został specjalnie opracowany z myślą o przekazywaniu strumieni audio/wideo. Nadawca korzysta z kodeka w celu zakodowania danych w formatach takich jak G.711, MP3, AAC lub MPEG. Strumień bajtów jest dzielony na pakiety, każdy z nich jest oznakowywany znacznikiem czasu, a następnie wysyłany do adresu docelowego. Stacja docelowa odbiera wiadomości RTP, ustawia je we właściwej kolejności oraz odczytuje je wstawiając niezbędne opóźnienia (zgodnie z oznakowaniem znacznikiem czasu).

IMS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Kompleksowy system UMTS wg standardu R5 można nazwać systemem IP dla abonentów mobilnych. W takim systemie całkowity ruch generowany przez terminale użytkownika (łączenie z ruchem głosowym) będzie w postaci pakietowej, przy wykorzystaniu protokołu IP. Oczywiście, obecnie jest to wizja przyszłości, niemniej ostatecznym celem w ewolucji systemu UMTS jest jednolita sieć oparta wyłącznie na komutacji pakietów i protokole IP. Taka architektura, nazywana All-IP, ma umożliwiać dostęp do jednolitej w swej strukturze sieci multimedialnej zapewniającej transmisję głosu i danych z kontrolą jakości dostarczanych usług (Quality of Service) oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Upraszcza architekturę, daje operatorom większą elastyczność i ogranicza ich koszty.

ims co to jest

Generalnie system IMS umożliwia oferowanie zintegrowanych usług transmisji głosu i danych przez sieć IP z komutacją pakietów. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z usług, takich jak push to talk, video streaming, usług multicastowych, aplikacji typu chat, wideotelefonii, przesyłania wiadomości multimedialnych i innych dowolnie konfigurowalnych usług. Istotna przy tym jest również daleko idąca personalizacja usług dla użytkownika – system dopasowuje charakter usługi do możliwości terminalu oraz uwzględnia skonfigurowane przez użytkownika dodatkowe parametry. Kolejną cechą są zaawansowane możliwości taryfikacji – dla użytkownika będą dostępne usługi taryfikowane za zdarzenia (np. za wysłanie e-maila), zawartość (np. obejrzenie reklamy filmu), czas, ilość przesłanych danych itp.

IMS (Information Management System)

Najtańszą sieć lub taką która oferuje najwyższą jakość następuje w sposób automatyczny. W pracy będąc w zasięgu firmowej sieci WiFi służącej do transmisji głosu korzystamy z bezpłatnych połączeń, wychodzimy poza nią, bez żadnej ingerencji z naszej strony zostajemy przełączeni na tradycyjną sieć komórkową. Jesteśmy w zasięgu publicznego hot-spotu – ponownie rozmowa nic nas nie kosztuje itd. Z tego samego mechanizmu korzystają popularne aplikacje do rozmów po sieci, co niestety ma też swoje ujemne skutki. Większość internautów dysponuje łączami w których gwarancja poziomu jakości usługi jest określana jako „best effort” i co tu dużo mówić, podlega trudnym do przewidzenia zmianom. Otrzymujemy najlepsze w danej chwili połączenie, ale jeśli obciążenie sieci wzrasta przekłada się do na spadek jakości naszego połączenia.

  • Gigantyczny wzrost zainteresowania tanimi połączeniami telefonicznymi realizowanymi z wykorzystaniem sieci IP, a w szczególności Internetu, postawił przed tradycyjnymi operatorami sieci telefonicznych dość dramatyczne pytanie.
  • Pakiety są przekazywane przez kolejne routery, w których następuje porównanie z danymi zapisanymi w tablicach routingu zawierającymi informacje o właściwościach najbliższego otoczenia sieciowego i skierowanie, możliwie najkrótszą trasą,  do miejsca przeznaczenia.
  • Z technicznego punktu widzenia opracowano już zintegrowaną platformę do realizacji zaawansowanych usług opartych na komutacji pakietów.
  • Taka architektura, nazywana All-IP, ma umożliwiać dostęp do jednolitej w swej strukturze sieci multimedialnej zapewniającej transmisję głosu i danych z kontrolą jakości dostarczanych usług (Quality of Service) oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Gigantyczny wzrost zainteresowania tanimi połączeniami telefonicznymi realizowanymi z wykorzystaniem sieci IP, a w szczególności Internetu, postawił przed tradycyjnymi operatorami sieci telefonicznych dość dramatyczne pytanie. Jaką usługę telefoniczną należy zaproponować, aby z powrotem przyciągnąć abonentów? Coraz więcej wskazuje, że może to być telefonia IP nowej generacji – łącząca zalety tradycyjnej telefonii IP z tradycyjną, dająca znacznie większą mobilność  – realizowana z wykorzystaniem architektury IMS. Nasze rozwiązania powstają dzięki IQVIA CORE™, umożliwiającemu ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Łączy on i wykorzystuje największe, usystematyzowane źródło informacji w obszarze ochrony zdrowia, zaawansowaną analitykę, wiodące technologie oraz rozległą wiedzę ekspercką w zakresie obszarów terapeutycznych, rynków geograficznych oraz metod naukowych.

Cała wymiana kończy się zestawieniem połączenia RTP pomiędzy obiema stacjami. Istotą działania Internetu jako standardowej technologii łączenia komputerów przez sieć jest przekazywanie pakietów zawierających informacje o adresie IP nadawcy i odbiorcy oraz transmitowane dane. Pakiety są przekazywane przez kolejne routery, w których następuje porównanie z danymi zapisanymi w tablicach routingu zawierającymi informacje o właściwościach najbliższego otoczenia sieciowego i skierowanie, możliwie najkrótszą trasą,  do miejsca przeznaczenia. IMS (Information Management System) to system zarządzania bazami danych i transakcjami, który został po raz pierwszy wprowadzony poprzez IBM w 1968 roku. Od tego czasu IMS przeszedł wiele zmian dostosowując się do nowych narzędzi i środowisk programistycznych. IMS jest jednym z dwóch głównych starszych podsystemów baz danych i zarządzania transakcjami firmy IBM, które działają na systemach mainframe MVS (obecnie z/OS).

IMS TM kontroluje przetwarzanie I/O (input/output), zapewnia formatowanie, logowanie i odzyskiwanie wiadomości, utrzymuje bezpieczeństwo komunikacji oraz nadzoruje harmonogramowanie i wykonywanie programów. Zapisz moje dane, adres e-mail i witrynę w przeglądarce aby wypełnić dane podczas pisania kolejnych komentarzy. Obecnie aplikacje i bazy danych IMS mogą być łączone z aplikacjami CICS i bazami danych DB2.

IMS (IP Multimedia System)

Pakiety dochodzą z opóźnieniem, w różnej kolejności, część z nich jest gubiona itd. Po drugie skorzystanie z różnego rodzaju aplikacji do komunikacji IP wymaga pewnej wiedzy technicznej. Niepublicznym adresem IP, albo jest on nam przydzielany w sposób dynamiczny – co przy nawiązywaniu bezpośrednich połączeń między terminalami / urządzeniami IP – rodzi kolejny problem dla użytkownika. Zmusza, albo do stosowania różnego rodzaju sztuczek związanych z przydzielaniem stałych adresów lub korzystania z autorskich, a więc niestandardowych, rozwiązań służących do rejestracji użytkowników i zarządzania ich mobilnością. W rezultacie abonenci serwisów Skype, Microsoft MSN, Yahoo czy AOL czy tworzą odrębne społeczności.

IMS – platforma do transmisji pakietowej w sieciach komórkowych

IMS składa się z dwóch głównych komponentów, IMS Database Management System (IMS DB) i IMS Transaction Management System (IMS TM). Dane na każdym poziomie są zależne od danych na kolejnym, wyższym poziomie. Dane są uporządkowane w taki sposób, że zapewniona jest ich integralność, a proces przechowywania i pobierania jest zoptymalizowany.

Najnowsze wiadomości

Może stać się również podstawą dla konwergentnej telefonii realizującej w praktyce hasło komunikacji – niezależnie od miejsca, terminalu i rodzaju usługi z której chcemy skorzystać. Konkurencja może być bardzo zażarta, a to na pewno wyjdzie użytkownikom na zdrowie. Ma to kolosalne znaczenie dla zachowania odpowiedniej jakości rozmowy i zdecydowanie różni się od obecnie stosowanych rozwiązań w najpopularniejszych sieciach dostępowych. Z technicznego punktu widzenia opracowano już zintegrowaną platformę do realizacji zaawansowanych usług opartych na komutacji pakietów.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.