Home / Forex / inflacja cpi co to jest: Inflacja konsumencka i producencka Czym się różnią?

inflacja cpi co to jest: Inflacja konsumencka i producencka Czym się różnią?

inflacja cpi co to jest

CPI jest głównie wykorzystywane do monitorowania inflacji wewnętrznej kraju, a także jako podstawa dla wskaźników płac i dostosowań świadczeń społecznych. Obie miary używają różnych metod obliczania inflacji. Metoda obliczania CPI może się różnić w poszczególnych krajach, ponieważ podlega polityce i regulacjom danego kraju.

Przyczyną rosnącej PPI są przede wszystkim gwałtowne wzrosty cen surowców i energii. Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) dostarcza kluczowych informacji na temat kosztów produkcji i inflacji, a jego analiza jest niezbędna dla decydentów, inwestorów i przedsiębiorców. Właściwe zrozumienie PPI pozwala na prognozowanie przyszłych trendów w gospodarce i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

  • Metodologia polega na śledzeniu cen surowców, półproduktów i gotowych produktów na różnych etapach łańcucha dostaw.
  • Więcej niż w czerwcu ’22, ale za to o 0,3 proc.
  • Sprawdź, co kryje się za tym wskaźnikiem i dlaczego jest tak ważny dla biznesu, inwestorów oraz decydentów politycznych.
  • To z języka angielskiego Consumer Price Index, czyli po polsku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Czerwcowy spadek inflacji był powszechnie oczekiwany przez
    ekonomistów.

Tyle tylko, że nadal będzie to poziom kilkukrotnie
przekraczający cel Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że cel inflacyjny
w Polsce wynosi 2,5 proc. Z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy. Według wszelkich prognoz cel ten nie zostanie osiągnięty przynajmniej do końca
2025 roku. Inflacja PPI ukazuje zatem zmiany cen w przemyśle.

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Nośniki energii kosztowały
nas o 18 proc. Więcej niż w czerwcu ’22, ale za to o 0,3 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych względem maja obniżyły
się o 0,3 proc. W analizowanym okresie wskaźnik PPI osiągnął swój szczyt w czerwcu i sierpniu 2022 r.

Ceny w firmach zostaną przerzucone na końcowe towary, a co za tym idzie, także portfel przeciętnego Polaka. O zaistnieniu tego faktu uświadomią nas kolejne dane na temat inflacji konsumenckiej (CPI). Koszyk CPI zawiera dobra i usługi, które są reprezentatywne dla wydatków gospodarstw domowych w danym kraju (np. żywność, mieszkanie, transport, opieka zdrowotna). Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe.

Metoda obliczania CPI i HICP

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Podejmując decyzje inwestycyjne, powinieneś kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej Zbierane z punktów sprzedaży detalicznej oraz wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych.

Następnie PPI zaczął się obniżać, co może sugerować, że ceny dóbr produkcyjnych zaczęły spadać lub stabilizować się po okresie wzrostu. Swoje piętno na gospodarce zaczęły już wtedy odciskać wcześniejsze podwyżki stóp procentowych, które miały schłodzić popyt, spowolnić gospodarkę i pomóc w walce z inflacją konsumencką. Malejąca inflacja – czyli dezinflacja – nie oznacza, że ceny w sklepach zaczęły spadać.

Do tego
potrzebowalibyśmy deflacji – czyli wzrostu siły nabywczej pieniądza. Proces znaczy tylko tyle, że ceny generalnie nadal rosną, ale
w wolniejszym tempie niż przez poprzednie 12 miesięcy. Prognozy ekonomistów
zakładają, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI nadal będzie się obniżać i za
kilka miesięcy osiągnie ona poziomy jednocyfrowe. W kontekście inflacji najczęściej mówi się o inflacji konsumenckiej, a pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem inflacji producenckiej, o której co prawda rzadziej, ale również się słyszy. Czym jest inflacja konsumencka, a czym producencka? Ile aktualnie wynosi inflacja producencka w Polsce, a ile konsumencka?

Chodzi o kwoty, jakie otrzymuje producent za dostarczone produkty. Dopiero na dalszym etapie następuje sprzedaż gotowego towaru konsumentowi, z czym z kolei związana jest inflacja konsumencka. Dane o aktualnej inflacji producenckiej w Polsce każdego miesiąca są przekazywane do informacji publicznej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Po tym, jak w marcu sięgnęła rekordowych 12,3 proc. W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy stałą tendencję spadkową PPI do 18,5 proc. Ten spadek może wskazywać na zmniejszenie presji inflacyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji. Potwierdzają to dane CPI – w lutym 2023 r. R/r i to zapewne jej szczyt, bo większość prognoz przewiduje teraz spadek inflacji CPI. Wcześniejszy spadek PPI można więc uznać za zapowiedź spadku inflacji konsumenckiej w następnych miesiącach.

W Polsce za jego projekcję odpowiada Narodowy Bank Polski. Podobnie jak inflacja producencka wskaźniki cen konsumpcyjnych są obliczane i publikowane przez GUS. Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Traderzy i inwestorzy, mówiąc o niej, często operują skrótem CPI. To z języka angielskiego Consumer Price Index, czyli po polsku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)

Drugi miesiąc z rzędu wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych
(potocznie zwany inflacją) pozostał bez zmian względem poprzedniego miesiąca. Także drugi raz z rzędu inflacja CPI okazała się nieco niższa od oczekiwań
większości ekonomistów. W ostatnim czasie inflacja w Polsce bije kolejne rekordy. Inflacja producencka w 2022 roku jest bardzo wysoka i sięga już niemal 25 proc., co pokazują najnowsze dane GUS. W maju inflacja PPI wzrosła do 24,7% r/r wobec 24,1% w kwietniu, z kolei w marcu osiągnęła poziom 20%. Dla porównania mniej więcej o tej samej porze w 2021 roku inflacja producencka wynosiła 6,5%.

PPI jest używany jako wskaźnik inflacji, ponieważ odzwierciedla koszty produkcyjne, które mogą być przenoszone na konsumentów. Nazywana także wskaźnikiem cen dóbr produkcyjnych inflacja producencka jest jednym z najważniejszych mierników poziomu inflacji. Obrazuje, jaki poziom cen jest ustanawiany przez producentów na kolejnych etapach produkcji towarów i usług.

Dla przeciętnego Polaka oznacza to, że za określoną kwotę będzie w stanie coraz mniej kupić. Do oszacowania wskaźnika PPI wykorzystuje się metodę analizy zagregowanych danych na bazie miesięcznych badań cen reprezentatywnych wyrobów oraz usług. Obserwacji poddaje się dane dotyczące cen oraz poziom wartości sprzedaży.

inflacja cpi co to jest

Mamy nadzieję, że dzięki temu kompendium wiedzy na temat PPI każdy zainteresowany analizą gospodarczą będzie mógł lepiej zrozumieć i wykorzystać ten wskaźnik w praktyce. Index PPI jest ściśle związany z gospodarką, gdyż odzwierciedla zmiany cen dóbr produkcyjnych, co wpływa na popyt, podaż i inwestycje. Ułatwia monitorowanie sytuacji gospodarczej, a także podejmowanie decyzji na poziomie przedsiębiorstw czy inwestorów. Wpływa też na politykę monetarną i fiskalną rządów oraz decyzje banków centralnych. W czerwcu indeks cen towarów i usług
konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 11,5 proc.

Czym jest inflacja producencka (PPI)? Z czego się składa?

Wskazuje też na spowolnienie gospodarki, która w czwartym kwartale urosła jedynie o 2 proc. To także może oznaczać, że bardziej prawdopodobne stają się w tej sytuacji obniżki stóp procentowych niż ich dalszy wzrost. Jakich informacji o gospodarce mogą dostarczyć dane o PPI za ostatnie kilkanaście miesięcy? Przede wszystkim 2 ostatnie lata to wzrost wartości PPI z 3,9 proc. Bez wątpienia to efekt zawirowań w łańcuchach dostaw wywołanych przez pandemię COVID-19.

Jak oblicza się wskaźnik PPI?

Jest to wskaźnik, który mierzy koszt życia bazując na zmianach cen, dlatego też często mówi się o nim jako o indeksie kosztu życia. Pomimo tego, że zarówno CPI, jak i HICP mierzą zmiany cen konsumenckich, różnią się w składzie swojego koszyka dóbr i usług. Dane dotyczące wskaźnika PPI można znaleźć na stronach GUS. Warto regularnie je śledzić, aby być na bieżąco z trendami cenowymi w gospodarce.

CPI to indeks cen konsumenckich, który odzwierciedla zmiany cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, które konsumenci kupują na rynku krajowym. Jest to dopiero „szybki szacunek”, a zatem nie znamy jeszcze
pełnej struktury dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych. GUS poinformował tylko, że
ceny paliw były o 18 proc. Niższe
niż przed rokiem oraz o 0,9 proc. Widać tu silny efekt bazy sprzed roku, gdy ceny benzyny w Polsce biły historyczne rekordy.

Na to nałożyły się kolejne szoki spowodowane wojną w Ukrainie, która mocno wywindowała ceny surowców i energii w górę. Inflacja producencka utrzymywała się do końca ub. Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu kondycji gospodarczej i prognozowaniu trendów inflacyjnych. Sprawdź, co kryje się za tym wskaźnikiem i dlaczego jest tak ważny dla biznesu, inwestorów oraz decydentów politycznych. W niniejszym kompendium zgłębimy tajniki PPI, porównamy z innymi wskaźnikami ekonomicznymi oraz pokażemy, co wpływa na PPI i jak interpretować jego wyniki. Pozwoli to lepiej zrozumieć procesy gospodarcze i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Znając relację między inflacją producencką a konsumencką, można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inflacja konsumencka w najbliższych miesiącach zapewne będzie dalej rosnąć. Eksperci prognozują, że szczyt inflacji nastąpi jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w sierpniu. A czy rzeczywiście tak będzie, wkrótce się przekonamy. Warto jeszcze wiedzieć, co oznacza wzrost CPI. Mówiąc w dużym skrócie, świadczy to o tym, że ceny dóbr każdorazowo branych pod uwagę przy obliczaniu inflacji wzrosły.

Wydawać by się mogło, że dla przeciętnego Polaka większe znaczenie ma wartość inflacji konsumenckiej, a inflacja producencka nie jest aż tak istotna – niestety nic bardziej mylnego. Inflacja producencka i konsumencka są ze sobą bezpośrednio powiązane. Aby się o tym przekonać, wystarczy prześledzić wykresy obu rodzajów inflacji z ostatnich lat.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.