Home / Forex / inflacja ppi co to jest: PPI czy CPI co lepsze?

inflacja ppi co to jest: PPI czy CPI co lepsze?

inflacja ppi co to jest

XX wieku dynamika PPI była najczęściej znacznie szybsza, zarówno wtedy, gdy była ona wzrostowa, jak i malejąca (dezinflacja). Charakterystycznym zjawiskiem był występujący co jakiś czas spadek cen produkcji. Takie okresy deflacji wystąpiły w ostatnich 15 latach aż cztery razy. Najdłuższy z nich trwał aż rok między końcem 2001 r. Ogółem przedział rocznych zmian PPI to od -2,9% do 7%.

W praktyce częściej opowiadają się za podnoszeniem stóp procentowych lub przeciwko ich obniżaniu. Czasem zdarzają się przejściowe rozbieżności między kierunkiem zmian PPI a CPI. Tempo wzrostu cen produkcji zwiększyło się, podczas gdy dynamika CPI zmalała. Takie rozbieżności mogą zatem przestrzegać przed zbytnim przywiązywaniem uwagi do samego CPI.

inflacja ppi co to jest

Organizacja quasi-rządowa powołana w Stanach Zjednoczonych w 1938 roku, funkcjonująca  po dziś dzień. Głównym celem Fannie Mae jest pożyczanie pieniędzy i udzielanie gwarancji kredytowych mniej zamożnym Amerykanom na rynku wtórnym kredytów hipotecznych. Po kryzysie finansowym w 2008 roku organizacja została formalnie przejęta przez skarb państwa wraz z powstałym długiem.

Dobry zestaw danych z Polski, czyli ekonomiści mBanku komentują najnowsze wiadomości z narodowej gospodarki

Aby oszacować wskaźnik PPI stosuje się metodę analizy zagregowanych danych na podstawie miesięcznych badań cen reprezentatywnych wyrobów oraz usług. Takiej obserwacji i analizie poddawane są dane dotyczące cen (cen producenta i ceny bazowej), a także poziom wartości sprzedaży. Zarówno CPI (indeks cen konsumpcyjnych) jak i PPI mierzą zmiany cen w gospodarce. PPI mierzy jednak zmiany cen dóbr i usług na poziomie producentów, podczas gdy CPI mierzy zmiany cen na poziomie konsumenckim. PPI jest bardziej wrażliwy na zmiany cen surowców i półproduktów, podczas gdy CPI bardziej skoncentrowany na cenach produktów końcowych, kupowanych przez konsumentów. W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy stałą tendencję spadkową PPI do 18,5 proc.

Informuje zarówno o cenach produktów i materiałów nabywanych przez sektor produkcyjny jak i o cenach sprzedaży ich produktów. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca. W kontekście inflacji najczęściej mówi się o inflacji konsumenckiej, a pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem inflacji producenckiej, o której co prawda rzadziej, ale również się słyszy. Czym jest inflacja konsumencka, a czym producencka? Ile aktualnie wynosi inflacja producencka w Polsce, a ile konsumencka?

Która ma większy wpływ na rosnące koszty produktów, w tym produktów bankowych jak kredyty gotówkowe? W marcu zeszłego roku sięgały one nawet 200 euro/MWh, natomiast swoje rekordy osiągnęły w sierpniu na poziomie 300 euro/MWh. Obecnie stabilizują się na poziomie 40 euro/MWh. Inflacja PPI była ekstremalnie wysoka, ale CPI była ograniczana poprzez działania władz w celu zamrożenia niektórych cen.

Linia sygnału, która najczęściej wyznaczana jest przez obliczenie 9-okresowej średniej wykładniczej z powstałej linii MACD. Linie przecinają się, a punkty przecięcia stanowią podstawę wnioskowania do decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji. Gdy linia MACD przecina linię sygnału od dołu, jest to zapowiedź trendu zwrostowego, tym samym sugerowany czas zakupu akcji. Gdy linia MACD przeciną linię sygnału od góry sytuacja jest proporcjonalnie odwrotna. Obecnie zanosi się na to, że wzrost cen nie tylko wyhamuje. Wygląda na to, że ceny mogą zacząć spadać, a to oznaczałoby deflację.

R-aquared przyjmuje wartości od 0 do 1, przy czym najczęściej prezentowany jest w ujęciu procentowym (0-100%). Wynik bliżej zera oznacza względnie niewielki wpływ czynnika na dane wyjściowe, wynik bliski 100% informuje o względnie wysokim stopniu determinacji. PPI to właściwie cała rodzina wskaźników, a nie tylko pojedyncza miara inflacji.

Widać wyraźnie, że PPI mocno odskoczyło od CPI. Znając relację między inflacją producencką a konsumencką, można więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że inflacja konsumencka w najbliższych miesiącach zapewne będzie dalej rosnąć. Eksperci prognozują, że szczyt inflacji nastąpi jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w sierpniu. A czy rzeczywiście tak będzie, wkrótce się przekonamy. Inflacja PPI ukazuje zatem zmiany cen w przemyśle. PPI stanowi więc jeden z kluczowych mierników makroekonomicznych, który ma znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców.

Kalendarium wydarzeń ekonomicznych na nowy tydzień: wysyp danych z krajowej gospodarki

Ten spadek może wskazywać na zmniejszenie presji inflacyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji. Potwierdzają to dane CPI – w lutym 2023 r. R/r i to zapewne jej szczyt, bo większość prognoz przewiduje teraz spadek inflacji CPI.

Jeśli wskaźnik PPI rośnie, możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się wzrostu cen detalicznych i odwrotnie – gdy PPI maleje, możemy zakładać, że zmaleją również ceny detaliczne. Wynika z tego, że wskaźniki PPI oraz CPI mogą na siebie wpływać, jednak warto pamiętać, że nie ma między nimi ścisłej zależności. To oznacza, że nie powinno się używać ich do jednoznacznego przewidywania, co stanie się z jednym, gdy ten pierwszy maleje lub rośnie. Comiesięczne obliczenie wskaźnika PPI to nie lada wyzwanie.

Podobnie jak w przypadku CPI, analitycy śledzą nie tylko PPI, ale także tzw. Wskaźnik ten powstaje poprzez wyłączenie cen energii i żywności, które podlegają często silnym wahaniom i utrudniają określenie trendu. Grupa “surowce” (Crude Materials) to najbardziej podstawowe, nie przetworzone towary potrzebne do dalszej obróbki, nie nadające się zazwyczaj do bezpośredniej sprzedaży konsumentom.

Kolejne dane na temat inflacji w USA pogrążają dolara! Kurs EUR/USD najwyżej od trzech tygodni

Indeks mniejszych firm z rynków wschodzących zyskał w tym roku o ponad 12 pkt proc. Więcej od podobnego indeksu dużych spółek. Na początku nowego tygodnia handlowego możemy obserwować gorsze nastroje.

  • Ułatwia monitorowanie sytuacji gospodarczej, a także podejmowanie decyzji na poziomie przedsiębiorstw czy inwestorów.
  • PPI obrazuje poziom cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr, przy czym w Polsce wskaźnik odnosi się do produkcji sprzedanej przemysłu.
  • Inwestorzy spokojnie czekają na dane makroekonomiczne z Polski i USA, a także na wieczorną publikację protokołu z ostatniego posiedzenia amerykańskiego…
  • Rozwiązanie PAMM ma na celu ułatwienie zarządzania kilkoma kontami inwestycyjnymi.

Wobec tego obecny spadek inflacji producenckiej nie powinien być zaskoczeniem. Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Traderzy i inwestorzy, mówiąc o niej, często operują skrótem CPI.

Wcześniejszy spadek PPI można więc uznać za zapowiedź spadku inflacji konsumenckiej w następnych miesiącach. Wskazuje też na spowolnienie gospodarki, która w czwartym kwartale urosła jedynie o 2 proc. To także może oznaczać, że bardziej prawdopodobne stają się w tej sytuacji obniżki stóp procentowych niż ich dalszy wzrost. Pytanie, który wskaźnik inflacji jest ważniejszy z punktu widzenia rynków finansowych – PPI czy CPI? Podstawową różnicą między obiema miarami inflacji jest zmienność. Jak widać na wykresie, ceny produkcji podlegają znacznie silniejszym wahaniom, niż ceny produktów konsumpcyjnych.

Sytuacja na rynkach 25 stycznia: Euro do dolara (EURUSD) ma problem z kluczowym oporem

Z punktu widzenia konsumentów istotną informacją jest, że producenci i detaliści nie przerzucili jeszcze na nich kosztów. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że wkrótce to się stanie. Jest to najwyższa wartość tego wskaźnika od marca 1997 r., czyli od ponad 25 lat. W maju natomiast wskaźnik CPI wyniósł 13,9% w ujęciu rocznym. Sytuacja, kiedy popyt na nowe akcje spółki znacząco przewyższa liczbę bądź wartość emisji tych akcji. Ulica Dalal w Bombaju w Indiach, przy której znajduje się giełda papierów wartościowych.

Dolar reaguje na słabe odczyty PPI

Jest brany pod uwagę przy prowadzeniu polityki monetarnej danego kraju. Jako wskaźnik ekonomiczny stanowi również istotną wskazówkę dla inwestorów, zarówno na rynku forex, jak i na giełdach. Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) dostarcza kluczowych informacji na temat kosztów produkcji i inflacji, a jego analiza jest niezbędna dla decydentów, inwestorów i przedsiębiorców. Właściwe zrozumienie PPI pozwala na prognozowanie przyszłych trendów w gospodarce i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu kompendium wiedzy na temat PPI każdy zainteresowany analizą gospodarczą będzie mógł lepiej zrozumieć i wykorzystać ten wskaźnik w praktyce. W analizowanym okresie wskaźnik PPI osiągnął swój szczyt w czerwcu i sierpniu 2022 r.

Inflacja producencka w 2022 roku jest bardzo wysoka i sięga już niemal 25 proc., co pokazują najnowsze dane GUS. W maju inflacja PPI wzrosła do 24,7% r/r wobec 24,1% w kwietniu, z kolei w marcu osiągnęła poziom 20%. Dla porównania mniej więcej o tej samej porze w 2021 roku inflacja producencka wynosiła 6,5%. Przyczyną rosnącej PPI są przede wszystkim gwałtowne wzrosty cen surowców i energii.

Wydawany przez „Rzeczpospolitą” serwis klubekspertów.rp.pl od 4 września dostępny jest w nowej odsłonie. Jego celem jest pokazanie pełnego spektrum opinii na tematy ważne dla rozwoju polskiej gospodarki. Do projektu „Rzeczpospolita” zaprosiła ponad 70 wybitnych polskich ekonomistów.

ERG: Rejestracja zmiany w Statucie (2023-09-19 15:

Równie ważny jest dla rządów państw, ponieważ informuje o sytuacji gospodarczej i pozwala przewidywać, w którą stronę będzie szła polityka pieniężna danego kraju. PPI jest również brany pod uwagę przez inwestorów. Dane z każdego miesiąca porównuje się do siebie, co ukazuje dynamikę ich zmian nazywaną inflacją cen producenckich, do której wyrażenia stosuje się miarę wskaźnika PPI.

About Anna Kharitonova

Anna Kharitonova jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i finansistą. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w handlu i pomaga ludziom stać się bogatymi. Lekcje Anny, ciekawe artykuły z zakresu finansowania zawsze pomogą Ci właściwie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strona autora »

Leave a Reply

Your email address will not be published.